Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pradžia: 2012-04-11         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
285 395,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
279 614,52 €
Projektui išmokėta lėšų:
259 299,56 €
Iš jo ES dalis:
242 586,03 €
Iš jo ES dalis:
224 961,31 €

Projektas - Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo sistemoje. Projektu siekiama tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą, sukuriant ir įdiegiant neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūras. Projekto pareiškėjas Vytauto Didžiojo universitetas, projekto partneriai - 4 kolegijos ir 6 universitetai iš 6 Lietuvos apskričių. Projekto metu bus parengtas akademinis ir administracinis personalas, kuris gebės konsultuoti kandidatus ir vertinti jų neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas. Projekto metu bus atnaujintos 4 pareiškėjo metodikos ir parengta 10 vertinimo metodikų studijų programoms 6 -iose studijų kryptyse. Projekto metu bus kiekvieno partnerio institucijoje bus parengti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aprašai, kurie užtikrins sklandų neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros išbandymą kiekvienoje partnerinėje institucijoje. Projekto pridėtinę vertę sukuria tai, kad projekto metu bus parengta 330 akademinio ir administracinio personalo, gebančio konsultuoti kandidatus neformaliai įgytų kompetencijų vertinimui ir vertinti kandidatų kompetencijas. Vertinga tai, kad kiekviena aukštoji mokykla projekto metu pasirengs neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo metodiką pasirinktoje studijų kryptyje ir ją išbandys. Projekto metu bus parengta 10 neformaliai įgytų kompetencijų vertinimo metodikų, kurių pagrindu bus įvertintos kandidatų kompetencijos ir pripažintos studijų rezultatais 10 -tyje skirtingų studijų programų. Projektas patrauklus tuo, kad bus stiprinami bendradarbiavimo ryšiai tarp kolegijinio ir universitetinio lygmens aukštajame sektoriuje. Projekto metu bus stiprinami bendradarbiavimo ryšiai tarp aukštojo mokslo sektoriaus ir darbo pasaulio, nes projekto veiklose dalyvaus verslo sektoriaus ir profesinių asociacijų atstovai.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto