Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "Graičiūno aukštoji vadybos mokykla", UAB
Projekto pradžia: 2012-04-11         Projekto pabaiga: 2014-04-11
Bendra projekto vertė:
673 274,44 €
Projektui skirtas finansavimas:
659 808,96 €
Projektui išmokėta lėšų:
644 474,44 €
Iš jo ES dalis:
572 283,28 €
Iš jo ES dalis:
558 982,93 €

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) sistemoje įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas skatina kelti asmenų kompetentingumą darbo rinkoje ir stiprinti karjeros pozicijas; leidžia didinti žmog.išteklių potencialą; sudaro galimybę plėtoti asmeninius bei profesinius gebėjimus. V.A.Graičiūno aukštojoje vadybos mokyklos (AVM) Kompetencijų plėtros centras suteikia galimybę įvertinti esamas kompetencijas, jas tobulinti ir įgyti kvalifikacinius dokumentus. Didinant studijų sist.prieinamumą, projektu siekiama parengti ir įgyvendinti NSŠ sistemoje įgytų kompet. formalizavimo sistemą aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo tinkle, AVM metodiškai parengiant AM, neturinčių šios patirties NSŠ sistemoje, personalą; vykdant kompet.vertinimą ir pripažinimą bei sklaidą, siekiant supažindinti apie NSŠ sistemoje įgytų kompet. vertinimo ir pripažinimo paskirtį bei tvarką. Projekto tikslinė grupė: asmenys (kandidatai), turintys ne žemesnį kaip vidurinį arba jį atitinkantį išsilavinimą (80 asm.) ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai (Partnerių-aukštųjų mokyklų) akademinis ir administracinis personalas (50 asm.), todėl a priore siekiamas projekto poveikis šios grupės problemų sprendimui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto