Jungtinės II-osios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
682 607,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
627 999,12 €
Projektui išmokėta lėšų:
553 152,74 €
Iš jo ES dalis:
580 216,58 €
Iš jo ES dalis:
511 065,03 €

Projekto tikslas - užtikrinti aukščiausios kvalifikacijos mechatronikos specialistų rengimą parengiant ir įgyvendinant II pakopos jungtinę studijų programą "Mechatronika". Projekto reikalingumas ir aktualumas grindžiamas aukštos kvalifikacijos mechatronikos specialistų poreikiu Lietuvos ir kitų Europos valstybių darbo rinkoje. Lietuvos darbo biržos 2011 m. liepos mėn. duomenimis, inžinieriai yra įtraukti į 10 paklausiausių specialybių sąrašą. Europoje šis poreikis gerokai didesnis, pavyzdžiui, Vokietijoje 2011 m. trūksta apie 11000 inžinierių, mechanikos ir mechatronikos inžinierių poreikis - apie 3000 specialistų. Pagal projektą parengta studijų programa numato rengti specialistus anglų kalba, todėl joje gali mokytis studentai iš visų Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių. Projekto įgyvendinimas leistų sukurti kokybiškai naują studijų programą. Projekto lėšomis įsigyta nauja laboratorinė įranga užtikrintų aukštos kvalifikacijos darbo rinkoje trūkstamų specialistų parengimą. Įsigyta nauja pasaulinio lygio mokomoji ir metodinė literatūra leistų užtikrinti kokybiškas studijas, supažindinant studentus su naujausiais pasaulinio lygio mechatronikos pasiekimais. Projekto lėšomis įsigyta programinė įranga leistų pilnai pasirengti praktiniam darbui. Projekto suteikiama dėstytojų mobilumo ir studentų tarptautinių studijų galimybė užtikrintų kokybinį studijų lygmenį - išklausę aukštos kvalifikacijos dėstytojų paskaitas ir praktinius įgūdžius įgiję pasaulinio lygio laboratorijose, magistrai kokybiškai ir inovatyviai spręstų nestandartines problemas, įgytų tarptautinio komandinio darbo įgūdžius. Studijų programą baigę absolventai dirbs aukštųjų technologijų srityse, numatytose nacionalinėje vystymosi strategijoje ir Europos Tarybos patvirtintose prioritetinėse ūkio vystymosi kryptyse. Parengta ir įgyvendinta jungtinė studijų programa būtų sėkmingai vykdoma pasibaigus projektui. Informacija apie šią programa būtų platinama tarptautiniu lygiu.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto