Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose

Paramos priemonė
VP1-2.1-ŠMM-04-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija
Projekto pradžia: 2012-04-11         Projekto pabaiga: 2014-10-11
Bendra projekto vertė:
265 114,11 €
Projektui skirtas finansavimas:
257 826,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
235 594,46 €
Iš jo ES dalis:
225 346,99 €
Iš jo ES dalis:
205 915,95 €

Vakarų Lietuvos verslo kolegija (toliau – VLVK) siekia tapti modernia mokymo įstaiga su efektyvia valdymo struktūra. Dabartinėje konkurencinėje kovoje tarp aukštojo mokslo institucijų būtina įgyti pranašumų, išlaikyti aukštą studijų kokybę ir užtikrinti, kad vykdomos studijos ir neformalios mokymo programos būtų patrauklios, paremtos naujausiomis žiniomis. Neformaliu būdu įgytos kompetencijų pripažinimas Lietuvoje nėra pažengęs - tik kelios įstaigos geba įvertinti kandidatų kompetencijas ir suteikti jiems pažymėjimus apie jų kvalifikacijos atitikimą konkretiems visuotinai pripažintiems standartams. 2011 metų pradžioje VLVK pradėjo vystyti kandidatų, gavusių išsilavinimą neformaliu būdu, kompetencijų vertinimo ir pripažinimo modelį. Šis projektas yra inicijuojamas, kadangi: 1) šiuo metu kompetencijas VLVK gali vertinti kompetencijas tik pagal 2 studijų kryptis - vadybos ir administravimo bei taikomosios informatikos), siekiama papildomai vystyti buhalterinės apskaitos studijų kryptį. 2) trūksta tarptautinės patirties kompetencijų vertinime; 3) būtina gerinti bendradarbiavimą tarp kolegijų kartu gerinant jų konkurencingumą; 4) dėl finansinių išteklių trūkumo šio projekto įgyvendinimui siekiama pritraukti ES SF finansavimą. Projekto metu VLVK kartu su partneriais tobulins esamas neformaliu būdu kompetencijas įgijusių kandidatų vertinimo ir pripažinimo metodikas, VLVK ekspertinis personalas perduos gerąją patirtį kitiems projekto partneriams, bus vykdomi vizitai į užsienio aukštąsias mokyklas susipažinti su jų taikomomis metodikomis. Projekto tikslinę grupę sudaro mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai bei kandidatai, kurių kompetencijas planuojama vertinti projekto laikotarpiu. Projektas VLVK yra būtinas, kadangi dabartinė situacija Lietuvoje įpareigoja gerinti aukštojo mokslo įstaigų konkurencines pozicijas Europoje, o tai galima padaryti tobulinant ir stiprinant aukštųjų mokyklų institucinę sistemą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų sistemos efektyvumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03
Projekto kodas:VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto