Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas-II etapas

Paramos priemonė
VP1-3.2-ŠMM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Projekto pradžia: 2012-03-02         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
1 670 484,53 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 670 484,53 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 540 131,35 €
Iš jo ES dalis:
1 419 911,85 €
Iš jo ES dalis:
1 309 111,66 €

ES skatina valstybes nares suaktyvinti mokslo žinių sklaidą ir populiarinimą jaunimo tarpe bei siekia iš esmės padidinti tyrėjo karjerą pasirenkančių jaunų žmonių skaičių, kadangi lyginant su JAV ir Japonija, šiuo metu ES stinga apie 1,2 mln. tyrėjų. Sėkmingai pasibaigus pirmajam projekto etapui, turime subūrę daugiau nei 200 jaunųjų tyrėjų (JT) į JT klubą, apmokėme 60 jaunųjų tyrėjų vadovų (JTV). Portale www.jaunasis-tyrejas.lt publikuoti originalūs moksliniai straipsniai yra skaitomi ne tik projekto dalyvių, bet ir visuomenės. II etape tęsime bei tobulinsime informavimo ir konsultavimo centro veiklą, projekto portalas taps JT klubo veiklos centru, bus vykdoma mokslo populiarinimo veikla, publikuojami aktualūs moksliniai ir metodiniai straipsniai. Vykdant šį Projektą kiekviena šalies mokykla betarpiškai turės galimybę įsijungti į JT paiešką bei ugdymą. Mokiniai, susidomėję konkrečia mokslo sritimi turės galimybę atlikti savo mokslinius tyrimus dviejose mobiliose ir stacionarioje laboratorijose. Didžiausias prioritetas Projekte bus teikiamas mobilių laboratorijų vizitams į mokyklas bei kvalifikuotai pagalbai jauniesiems tyrėjams planuoti ir atlikti mokslinį tyrimą. Planuojamų Projekto veiklų įgyvendinimas išplėtos gamtos mokslų ir technologijų populiarinimą mokinių ir jaunimo tarpe, padės spręsti aktualią jaunimo laisvalaikio problemą, suteiks daugiau savirealizacijos galimybių gabiems vaikams bei motyvuos jaunus žmones rinktis tyrėjo profesiją.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.2-ŠMM-02-V-03
Projekto kodas:VP1-3.2-ŠMM-02-V-03-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto