Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros atnaujinimas

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Projekto pradžia: 2011-10-14         Projekto pabaiga: 2014-04-30
Bendra projekto vertė:
231 696,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
231 696,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
227 466,69 €
Iš jo ES dalis:
196 941,61 €
Iš jo ES dalis:
193 346,67 €

Biržų technologijų ir verslo mokymo centre (toliau – Biržų TVMC) įgyvendinant Projektą bus iš dalies atnaujinamos 4 mokomosios dirbtuvės, bei virėjo, apdailininko (statybininko), automobilių remontininko (automobilių mechaniko), technikos priežiūros verslo darbuotojų profesinio mokymo programų materialinė bazė. Infrastruktūros atnaujinimas padės Biržų TVMC sėkmingai konkuruoti su kitais profesinio rengimo centrais, bus pagerintos mokymosi sąlygos, kokybė, prieinamumas bei besimokančiųjų parengimas praktinei veiklai. Taip pat bus sudarytos tinkamos sąlygos pedagogams nuolat kelti savo kvalifikaciją. Projekto įgyvendinimo vieta Biržų TVMC pagrindiniame Biržų skyriuje Biržuose ir Vabalninko skyriuje Vabalninke, Biržų raj.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Biržų raj.