Transeuropinio tinklo kelio E85 Vilnius-Lyda rekonstrukcija

Paramos priemonė
VP2-5.1-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto pradžia: 2011-12-15         Projekto pabaiga: 2013-06-30
Bendra projekto vertė:
9 347 061,33 €
Projektui skirtas finansavimas:
7 385 310,47 €
Projektui išmokėta lėšų:
6 691 996,4 €
Iš jo ES dalis:
7 385 310,47 €
Iš jo ES dalis:
6 691 996,4 €

Kelias E85 Vilnius-Lyda, Lietuvos teritorijoje jungiantis šalies sostinę su Šalčininkų miestu, yra viena iš pagrindinių transporto jungčių Lietuvos–Baltarusijos pasienyje. Šiuo keliu taip pat naudojasi tranzitinis transportas iš Lenkijos. Numatyto rekonstruoti kelio ruožo nuo 30,3 iki 41,5 km danga neatitinka keliamų reikalavimų, o tiltas per Visinčios upę yra avarinės būklės. Rekonstruojant kelio E85 Vilnius–Lyda ruožą planuojama sustiprinti 11,2 km kelio dangos, rekonstruoti tiltą per Visinčią, įrengti saugaus eismo priemones ir rekonstruoti inžinerinius tinklus. Transeuropinių TEN-T kelių tinklo plėtros poreikis yra akcentuotas ne tik Europos, bet ir mūsų šalies dokumentuose: Lietuvos transporto ir tranzito plėtros strategijoje (2002), Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje, 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programoje. Projektas atitinka „Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr.692, nuostatas: integruoti Lietuvos kelių transporto tinklą į ES kelių transporto sistemą techniniais technologiniaias aspektais, pasinaudojant patogia šalies geografine ir geopolitine padėtimi, formuoti kelių transporto saugaus eismo sistemą, modernizuoti kelių infrastruktūrą (gerinti jos geometriją ir tobulinti dangą), plėsti atskirus transeuropinių kelių ruožus, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinri eismo saugumo ir aplinkosaugos priemones, tobulinti kelių techninius parametrus iki šalies ir tarptautiniu požiūriu suderinto lygio, plėtoti pėsčiųjų takų tinklą užmiesčio keliuose.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas
Kvietimo numeris:VP2-5.1-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.1-SM-01-V-01-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šalčininkų raj.