„Sveikatos priežiūros specialistų bei sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo elektroninės paslaugos“

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Projekto pradžia: 2010-10-13         Projekto pabaiga: 2015-07-15
Bendra projekto vertė:
552 974,2 €
Projektui skirtas finansavimas:
552 974,2 €
Projektui išmokėta lėšų:
517 631,07 €
Iš jo ES dalis:
470 028,07 €
Iš jo ES dalis:
439 986,41 €

Projekto tikslas – sukurti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau gali būti vadinama Registras) bei Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinę sistemą (toliau gali būti vadinama SPĮLIS) bei jų pagrindu veikiančias elektronines paslaugas. Šiuo Projektu siekiama: 1. sukurti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registrą (toliau gali būti vadinama Registras), kurio paskirtis yra registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenų gavėjams registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus; 2. sukurti Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinę sistemą (toliau gali būti vadinama SPĮLIS), kuri skirta atlikti kaupiamos informacijos apdorojimo procesus, susijusius su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu: licencijų išdavimu, patikslinimu, pakeitimu, licencijos galiojimo sustabdymu, panaikinimu, atnaujinimu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu bei licencijos sąlygų laikymosi priežiūra; 3. veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, Registro ir SPĮLIS pagrindu sukurti sveikatos priežiūros įstaigoms, sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei skirtas patogias, lengvai pasiekiamas elektronines paslaugas: "Juridinių asmenų licencijavimas asmens sveikatos priežiūros veiklai", "Juridinių asmenų licencijavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai", "Fizinių asmenų licencijavimas asmens sveikatos priežiūros veiklai", "Fizinių asmenų licencijavimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai" bendradarbiavimo lygiu. Įgyvendinus šį Projektą, bus prisidėta prie E. Sveikatos sistemos 2009-2015 metų plėtros programos tikslų įgyvendinimo – sukurtas Registras bei SPĮLIS, kurie yra būtini E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau gali būti vadinama eSPBI) funkcionavimui.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės sveikatos paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-10-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-10-V-01-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto