Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro praktinio mokymo bazės infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
Projekto pradžia: 2011-10-14         Projekto pabaiga: 2013-10-31
Bendra projekto vertė:
188 253,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
188 253,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
188 253,01 €
Iš jo ES dalis:
160 015,06 €
Iš jo ES dalis:
160 015,06 €

Šiuo metu Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras (toliau - Radviliškio TVMC) negali užtikrinti aukštos mokymo kokybės šaltkalvio, suvirintojo ir elektromontuotojo specialybes besimokinantiems mokiniams, nes praktinio mokymo veiklai naudojamos patalpos bei įranga yra morališkai ir fiziškai pasenusios, neatitinkančios Europos Sąjungos keliamų reikalavimų ir higienos normų. Šios problemos sprendimui Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos (suremontuotos) dvi patalpos (mokomosios dirbtuvės) skirtos praktinio mokymo veiklai ir įsigyta šiuolaikinė, moderni profesinio mokymo įranga. Projekto tikslinę grupę sudaro Radviliškio TVMC besimokantys mokiniai ir mokytojai, dėstantys šaltkalvio, suvirintojo, elektromontuotojo profesinio mokymo specialybes. Tikimasi, kad Projekto įgyvendinimas prisidės prie tikslinės grupės mokymo pagerinimo, kadangi Projekto metu sukurtos tinkamos sąlygos mokslui ir darbui bei atnaujinta materialinė bazė prisidės prie galimybės mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją ir paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie galės sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Taip pat Projekto įgyvendinimo metu sukurtais rezultatais galės naudotis esami ir būsimi autoremontininko, automechaniko, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybių mokiniai ir mokytojai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Radviliškio raj.