Vidutinių įmonių ir įstaigų skaitmeninio turinio kompleksinio valdymo platforma (VTVP)

Paramos priemonė
VP2-1.3-ŪM-02-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė "Sekasoft"
Projekto pradžia: Sun Mar 01 00:00:00 GMT 2009         Projekto pabaiga: Mon Apr 30 00:00:00 GMT 2012
Bendra projekto vertė:
899 049,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
503 956,91 €
Projektui išmokėta lėšų:
481 878,7 €
Iš jo ES dalis:
503 956,91 €
Iš jo ES dalis:
481 878,7 €

Įmonės dydis apsprendžia ne tik jos skaitmeninio turinio įvairovę ir gausą, bet ir priemones, kurios gali būti efektyviai pritaikytos šiam turiniui valdyti. Mažų įmonių poreikiai minimalūs, o jų galimybes apriboja resursai. Didelėse įmonėse diegiami brangūs ir sudėtingi pasaulinio lygio skaitmeninio turinio valdymo sprendimai, arba dažnai jos priklauso tarptautinėms korporatyvinėms struktūroms, iš kurių gauna ir turinio valdymo priemones. Vidutinio dydžio įmonėse (Lietuvos rinkos požiūriu - 100-1000 kompiuterizuotų darbo vietų) jau įdiegtos finansų valdymo, apskaitos, verslo, žmogiškųjų išteklių, pardavimų valdymo, dažnai - ir dokumentų valdymo sistemos, tačiau jų skaitmeninis turinys kaupiamas nesusijusiose arba "taškas - taškas" tipo duomenlaidžiais sujungtose talpyklose, todėl efektyvus jo panaudojimas (paieška, susiejimas, vientisumo, patikimumo, saugumo užtikrinimas ir pan.) yra vis labiau komplikuotas. Iš kitos pusės, vidutinėms įmonėms reikalingi tiek diegimo, tiek eksploatavimo požiūriu paprastesni ir pigesni turinio valdymo sprendimai, negu korporatyvinėms struktūroms. Projekto idėja - sukurti Lietuvos vidutinių įmonių skaitmeninio turinio valdymo platformą, įgalinančią pritaikyti didelėms įmonėms skirtus sprendimus mažesniu mastu, tačiau išlaikant sisteminį požiūrį į įmonės skaitmeninio turinio valdymą, t.y. apjungiant išskaidytus įmonės informacinius resursus į vieną visumą, ir išlaikant sprendimo kainą, kuri yra pagrįsta ir priimtina Lietuvos vidutinio dydžio įmonei. Atlikta techninių galimybių studija patvirtina nuostatą, kad tokios metodikos kartu su reikalingomis priemonėmis ir įrankiais sukūrimas yra techniškai įmanomas, o jos taikymas bus ekonomiškai efektyvus. Ši platforma (metodinių, programinių ir organizacinių priemonių visuma) įgalins įdiegti vidutinėse įmonėse skaitmeninio turinio kompleksinio valdymo sprendimus, kurie anksčiau joms buvo neprieinami dėl per didelės diegimo ir eksploatavimo kainos.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Intelektas LT
Kvietimo numeris:VP2-1.3-ŪM-02-K-01
Projekto kodas:VP2-1.3-ŪM-02-K-01-043
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto