Mažeikių politechnikos mokyklos infrastruktūros plėtra, siekiant užtikrinti kokybišką profesinio mokymo programų vykdymą

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mažeikių politechnikos mokykla
Projekto pradžia: 2012-04-02         Projekto pabaiga: 2013-06-30
Bendra projekto vertė:
173 772,01 €
Projektui skirtas finansavimas:
173 772,01 €
Projektui išmokėta lėšų:
171 938,69 €
Iš jo ES dalis:
147 706,21 €
Iš jo ES dalis:
146 147,89 €

Atliekant numatytų patalpų remonto darbus, pagerės pastatų ekslpoatacinės-techninės savybės, estetinė išvaizda, bus siekiama maksimalaus energetinio resursų taupymo. Infrastruktūra bus apsaugota nuo irimo, ji atitiks visus higienos normų reikalavimus, bus sudarytos sąlygos įgyti aukštą kvalifikaciją atitinkančią naujausias darbo rinkos tendencijas. Šiuolaikiška mokymo įranga ir priemonės padės užtikrinti kokybišką mokymo programų įgyvendinimą. Atlikus patalpų remontą ir įsigijus reikiamą įrangą ir priemones elektriko, suvirintojo, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų specialistų mokymui, sustiprės praktinis mokymas. Įgyvendinus projektą didės profesinio mokymo patrauklumas ir prestižas Šiaurės Vakarų Lietuvos regione.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.