E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra

Paramos priemonė
VP2-3.1-IVPK-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Projekto pradžia: 2011-11-07         Projekto pabaiga: 2015-09-21
Bendra projekto vertė:
2 819 781,34 €
Projektui skirtas finansavimas:
2 819 781,34 €
Projektui išmokėta lėšų:
2 681 924,67 €
Iš jo ES dalis:
2 396 814,14 €
Iš jo ES dalis:
2 279 635,97 €

Projektu siekiama: • Plėtoti e. sveikatos paslaugas pacientams, kad jie gautų kokybiškas sveikatinimo paslaugas, būtų tikri dėl jų tęstinumo, turėtų prieigą prie informacijos, susijusios su paciento sveikata; • naudojant eSPBI IS gerinti sveikatinimo paslaugų pasiekiamumą • plėtoti e. sveikatos paslaugas, kad sveikatinimo įstaigos ir specialistai gautų informaciją apie pacientą bei galėtų bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros sektoriaus įstaigomis ir institucijomis; • užtikrinti, kad sveikatinimo paslaugos būtų teikiamos efektyviau, keičiantis ir naudojantis elektroniniais sveikatos duomenimis, išvengiant sveikatinimo paslaugu dubliavimo • sudaryti sąlygas efektyviau vykdyti ligų prevencijos ir sveikatinimo programas • mažinti e. sveikatos sprendimų įgyvendinimo ir eksploatavimo sąnaudas, įgyvendinimo nesėkmes ir nesuderinamumo riziką • suteikti prieigą prie sveikatos sektoriaus ir viešojo administravimo informacinių išteklių bei e. valdžios paslaugų Projekto tikslas – veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti ir įteisinti valstybės E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą, sudarančią sąlygas efektyvesniam, kokybiškesniam ir prieinamam sveikatinimo paslaugų teikimui. Projekto tikslinės grupės - pacientai, Lietuvos ar Lietuvoje veikiančios sveikatos priežiūros sektoriaus įmonės, įstaigos, institucijos ar organizacijos. Įgyvendinus Projektą būtų sukurtos šios bendradarbiavimo lygiu veikiančios elektroninės paslaugos: • Saugi prieiga pacientams prie asmeninės ESI; • Saugi prieiga paciento ESI tvarkymui ir prie kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos specialistams dirbantiems įstaigose, neturinčiose savo informacinių sistemų; • Saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, per eSPBI IS duomenų mainų posistemę; • Siuntimų konsultacijai, gydymui ar tyrimui e. paslauga.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Informacinė visuomenė visiems
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Elektroninės sveikatos paslaugos
Kvietimo numeris:VP2-3.1-IVPK-10-V-01
Projekto kodas:VP2-3.1-IVPK-10-V-01-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto