Universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: Fri Oct 07 00:00:00 GMT 2011         Projekto pabaiga: Wed Dec 31 00:00:00 GMT 2014
Bendra projekto vertė:
507 224,02 €
Projektui skirtas finansavimas:
431 140,25 €
Projektui išmokėta lėšų:
430 786,04 €
Iš jo ES dalis:
431 140,25 €
Iš jo ES dalis:
430 786,04 €

Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant Projektą yra nepakankama švietimo paslaugų kokybė, pasiūla ir prieinamumas Kartenos seniūnijoje: ikimokykliniam ugdymui naudojamos patalpos nėra pilnai pritaikytos, trūksta baldų, ugdymo priemonių, tinkamai neįrengti sanitariniai mazgai, kitos reikalingos patalpos. Vaikų neformalaus užimtumo veiklų pasiūla yra labai ribota. Suaugusiųjų neformalus ugdymas organizuojamas tik Kretingos mieste ir dažnai yra neprieinamas nutolusių kaimo vietovių gyventojams. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus Kartenos vidurinės mokyklos patalpos nėra pilnai išnaudojamos, o dėl nusidėvėjimo negali būti pritaikytos kitai ugdomajai veikla – jas būtina modernizuoti. Įgyvendinant Projektą bus rekonstruojamos Kartenos pagrindinės mokyklos dalies patalpos, esančios Mokyklos g. 16, Kartenoje (unikalus patalpų Nr. 4400-0606-2671:9935), įrengiant universalųjį daugiafunkcinį centrą (toliau – UDC). Projekto lėšomis taip pat bus įsigyti baldai, kompiuterinė technika, buitinė ir kita įranga. Įgyvendinus Projektą, UDC patalpose bus vykdomos šios veiklos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, neformalus vaikų ugdymas (būrelių veikla), mokymai suaugusiems, amatų užsiėmimai, dienos užimtumo grupė vaikams, kultūrinis švietimas-meninė veikla (Dainos teatro studija), sportinė veikla. UDC veiks med. kabinetas, viešoji biblioteka-savišvietos centras. Projekto tiesioginius naudos gavėjus ugdymo poreikius galima suskirstyti į keletą tikslinių grupių: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, moksleivius, vyresnius kaip 18 metų amžiaus asmenis.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-04-R-31
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-04-R-31-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.