Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) stiprinimas bei statybos sektoriaus mokslo tyrimų krypčių optimizavimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-05-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2013-01-07         Projekto pabaiga: 2015-07-29
Bendra projekto vertė:
415 114,98 €
Projektui skirtas finansavimas:
394 359,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
365 920,8 €
Iš jo ES dalis:
366 201,83 €
Iš jo ES dalis:
339 794,05 €

Statybų sektorius yra vienas iš svarbiausių neatsiejamų ekonomikos dalių ir Lietuvoje 2005-2011 metais sudarė nuo 6 iki 10 proc. BVP bei įdarbino nuo 7 iki 12 proc. visų šalies dirbančiųjų. Statyba taip pat yra vienas iš svarbiausių sektorių, įtakojantis visų mūsų gyvenimo ir aplinkos kokybę. Deja, Lietuvos statybos sektorius atsilieka nuo išsivysčiusių Europos šalių. Senstanti socialinė ir inžinerinė infrastruktūra, žemas darbo našumas, žemas investicijų į taikomuosius mokslinius tyrimus lygis, didelis biurokratizmas - tai tik dalis Lietuvos statybų sektoriaus problemų. Siekiant darnios Lietuvos statybų sektoriaus plėtros, būtina įvertinti Lietuvos infrastruktūrą ilgalaikėje perspektyvoje ir susikoncentruoti ties kompleksiniais pridėtinę vertę kuriančiais bei investicijas skatinančiais sprendimais bei suvienyti statybos sektoriaus dalyvių patirtį ir mokslo pasiekimus. To siekia Lietuvos statybų technologinė platforma, susikūrusi 2009 m. ir vienijanti 18 mokslo ir verslo subjektų. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas dalyvauti daugiašaliuose moksliniuose ir verslo projektuose, jungtis į tarptautinius MTEP tinklus, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, perimant užsienio šalių patirtį vystyti mokslinius tyrimus, diegti įgytas žinias bei gebėjimus Lietuvos statybų sektoriuje. Projekto metu įgyti LSTP narių organizaciniai gebėjimai (projektų valdymo, verslumo ugdymo) įgalins paltformos narius savarankiškai inicijuoti ir administruoti MTEP projektus. Įgyta kompetencija specializuotuose mokymuose ir atlikti tyrimai bei studijos strateginėse mokslo kryptyse, padės optimizuoti LSTP numatytas mokslo tyrimų kryptis, susikoncentruoti ties kompleksiniais pridėtinę vertę kuriančiais bei investicijas skatinančiais sprendimais. Be ES struktūrinių fondų paramos nei pareiškėjas, nei kiti LSTP nariai nesugebėtų įgyventinti tokio masto projekto.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-05-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto