Kūrybiškumo ir verslo inovacijų jungtinės studijų programos parengimas ir įgyvendinimas Vilniaus kolegijos studijų sistemos tarptautiškumui padidinti

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus kolegija
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
594 250,46 €
Projektui skirtas finansavimas:
546 710,21 €
Projektui išmokėta lėšų:
433 448,2 €
Iš jo ES dalis:
505 112,89 €
Iš jo ES dalis:
400 468,6 €

Nepakankamas Vilniaus kolegijos tarptautiškumas riboja studentų galimybes sėkmingai konkuruoti nacionalinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje. Nepaisant didėjančio specialistų su aukštuoju išsilavinimu poreikio Europoje (žr. Europos Komisijos memorandumą „Europos aukštojo mokslo modernizavimas: faktai ir skaičiai“), nėra išnaudojamos galimybės pritraukti užsienio šalių studentus. Projekto tikslas - padidinti Vilniaus kolegijos tarptautiškumą, parengiant ir įgyvendinant tarptautinę jungtinę Kūrybiškumo ir verslo inovacijų (pav. anglų k. - Creativity and Business Innovations) bakalauro studijų programą. Ši programa parengs absolventus, kurie sugebės kurti ir plėtoti inovatyvų ir tarptautinėje rinkoje konkurencingą verslą. Pirmaisiais metais į šią programą Vilniaus kolegijoje įstos mažiausiai 20 Lietuvos ir užsienio studentų, kurie per visą studijų laikotarpį mažiausiai vienerius metus praleis studijuodami Porto politechnikos instituto (IPP) Porto apskaitos ir administravimo institute (ISCAP), ir /arba Estijos verslininkystės taikomųjų mokslų universitetu (EUAS). Tikslinės grupės: Vilniaus kolegijos studentai ir dėstytojai. Nepaisant gausaus verslo ir vadybos studijų krypčių grupės programų skaičiaus Lietuvoje, iki šiol nėra studijų programų, kuriuos iškeltų sau tikslą parengti novatorišką verslą kuriančius absolventus. To pasekmė - 2010 m. Lietuva užėmė 25 vietą Europos inovacijų švieslentėje, ribotos Lietuvos ekonomikos galimybės konkuruoti pasaulinėje rinkoje (neigiamas eksporto - importo balansas, žemas užsienio investicijų skaičius, aukštas nedarbo lygis ir didėjanti darbo jėgos emigracija - žr. Lietuvos statistikos departamento informaciją). Naujos jungtinės tarptautinės studijų programos absolventai bus rengiami dirbti kūrybiškai, išmoks pasaulio ir Europos rinkoje konkuruoti ne pigia darbo jėga, bet novatoriškais sprendimais, tuo pačiu paspartindami socialinę ir ekonominę Lietuvos plėtrą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-078
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto