"Jungtinės magistrantūros studijų programos "Verslo informatika" parengimas ir įgyvendinimas"

Paramos priemonė
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas
Projekto pradžia: 2012-11-29         Projekto pabaiga: 2015-09-01
Bendra projekto vertė:
213 482,97 €
Projektui skirtas finansavimas:
196 400,02 €
Projektui išmokėta lėšų:
187 742,03 €
Iš jo ES dalis:
181 460,52 €
Iš jo ES dalis:
173 461,11 €

Mykolo Romerio universitetas savo strateginiu prioritetu pasirinko tarptautiškumo plėtrą ir orientaciją į jungtines, konkurencingas programas, atitinkančias darbo rinkos Lietuvoje ir pasaulyje tendencijas. Tokios jungtinės programos sujungia geriausią universitetų-partnerių patirtį ir suteikia galimybę Lietuvos ir kitų šalių studentams įgyti aukšto lygio išsilavinimą tarptautinėje aplinkoje. Jungtinės programos rengiamos vadovaujantis pažangiausiais mokslo pasiekimais ir diegiant inovatyvius į praktiką ir naujausius mokslo pasiekimus orientuotus mokymo metodus, užtikrinančius studijų ir mokslo vienovę. Tarptautiniai studijų mainai gilina universiteto integraciją į Lietuvos bei užsienio akademinę bendriją. Galimybių studijoje pateikti tyrimų duomenys liudija, kad artimiausiais metais informacinių ir ryšių technologijų specialistų paklausa rinkoje ims gerokai viršyti pasiūlą, todėl tokios studijų programos kūrimas ir įgyvendinimas tiesiogiai atlieps darbo rinkoje vyraujančias tendencijas Dėstytojai, dalyvaujantys programos kūrime turės galimybę stažuotis užsienio universitetuose (tobulinti praktinius įgūdžius ir specialiuosius gebėjimus), dalyvaus mokymuose (siekiant diegti inovatyvius dėstymo metodus studijų programoje), kartu su kolegomis iš partnerio universiteto dirbti kuriant programą. Universiteto Verslo Informatikos Jungtinės magistrantūros programos parengimui reikia papildomų lėšų, kurių universitetas neturi. Šis projektas, kurio tikslas yra didinti studijų tarptautiškumą ir studijų kokybę rengiant ir įgyvendinant jungtinę magistrantūros studijų programą, suteiks galimybes Mykolo Romerio universitetui įtvirtini ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su tomis užsienio aukštosiomis mokyklomis, kurios turi patirties tiek rengiant informatikos studijų krypties specialistus, tiek vykdant pažangiausius minėtos srities mokslinius tyrimus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas
Kvietimo numeris:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-079
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto