SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, VADOVŲ, ADMINISTRACIJOS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-04-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-31         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
48 053,82 €
Projektui skirtas finansavimas:
40 845,74 €
Projektui išmokėta lėšų:
18 048,65 €
Iš jo ES dalis:
40 845,74 €
Iš jo ES dalis:
18 048,65 €

Tobulėjant technologijoms ir atsirandant įvairioms naujovėms, darbuotojų žinių lygis tampa labai aktualus. Svarbūs tampa darbuotojų ugdymo ir mokymo procesai. Darbuotojų mokymas yra skirtas tam, kad jie, optimaliai panaudodami savo potencialą, pasiektų aukščiausius rezultatus darbinėje veikloje. Druskininkų savivaldybės vizija yra tapti moderniu ir savitu aukštos kokybės tarptautiniu kurortu. Stateginiams tikslams, ypač didinant kurorto tarptautinį konkurencingumą, pasiekti reikia kompetetingų ir kvalifikuotų Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų bei Druskininkų savivaldybės tarybos narių. Tad šiuo projektu siekiama ugdyti savivaldybės tarybos narių, vadovų, administracijos karjeros valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis administracinius gebėjimus, tuo būdu didindamas viešojo administravimo efektyvumas. Druskininkų savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos darbuotojų mokymų poreikio tyrimas identifikavo pagrindines mokymų kryptis: teisės žinių, viešojo administravimo gebėjimų, finansų ir apskaitos bei vadybos valdymo įgūdžių tobulinimas. 60 Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų dalyvaus 8 -uose mokymuose, susijusiuose su Druskininkų savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, kurių trukmė bus nuo 2 dienos. Mokymai sustiprins Druskininkų savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetenciją, atnaujins teisės, viešojo administravimo, finansų ir apskaitos bei vadybos žinias, suteiks naujų gebėjimų, efektyviau ir našiau siekti strateginių tikslų.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-04-R-12
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-04-R-12-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Druskininkų