Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Anykščių rajone

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė
Projekto pradžia: 2012-07-18         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
628 930,49 €
Projektui skirtas finansavimas:
628 930,49 €
Projektui išmokėta lėšų:
628 930,05 €
Iš jo ES dalis:
534 590,92 €
Iš jo ES dalis:
534 590,55 €

Anykščių rajono gyventojams pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Anykščių PSPC). VšĮ Anykščių PSPC sudaro 10 padalinių. Vienas iš padalinių yra Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (toliau - Troškūnų PGSL), teikianti stacionarias palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas. Troškūnų PGSL patalpos nepritaikytos slaugomiems pacientams – per maži tualetai, dėl vėdinimo trūkumo kaupiasi drėgmė ir šlampa bei pelija sienos. Iki šiol nėra įrengti liftai pacientams su negalia. Troškūnų PGSL neužtenka turimos įrangos, todėl teikti kokybiškas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas yra sudėtinga. Projekto tikslas - užtikrinti ir pagerinti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo kokybę Anykščių rajono gyventojams, remontuojant Troškūnų PGSL patalpas ir įsigyjant naują įrangą. Projekto metu bus remontuojamos Troškūnų PGSL patalpos (pastato unikalus Nr. 34/955-0044-01-08, Vytauto g.15, Troškūnai, Anykščių raj.) ir įsigyta reikiama medicininė įranga. Įgyvendinus Projektą, bus pagerinta palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybė ir darbuotojų darbo sąlygos.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-10-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-10-V-01-104
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Anykščių raj.