Biokatalizatorių, rekombinantinių baltymų ir ląstelių technologijos

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
485 771,26 €
Projektui skirtas finansavimas:
485 771,26 €
Projektui išmokėta lėšų:
473 369,05 €
Iš jo ES dalis:
485 771,26 €
Iš jo ES dalis:
473 369,05 €

Stipriausios Lietuvoje mokslo įstaigos įgyvendino projektą, kurio metu buvo atnaujinta ir išplėtota projekto dalyvių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūra, įsigyta susijusi MTEP, laboratoriniams darbams naudojama įranga. Įsigijus įrangos ir sukūrus studijų programas nėra skirta lėšų mokslinių tyrimų atlikimui pagal Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinių kompleksinių programų (toliau – NKP) tematikas. Šios sritys nustatytos Nacionalinėje inovacijų strategijoje ir yra laikomos labai perspektyviomis, todėl į jas būtina investuoti ES lėšas ir atlikti mokslinius tyrimus (projektas aktualus). Tokiu būdu būtų skatinamas tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas. Uždavinio įgyvendinimas lemtų prisidėjimą prie prioriteto "TGS" tikslo pasiekimo. Lietuvoje būtų kompleksiškai sprendžiami naujausi širdies ir kraujagyslių ligų gydymo, implantų gamybos, chemijos pramonės iššūkiai (projekto nauda). Tad pagrindinė problema, sprendžiama projektu, yra chemijos pramonės poreikiai (1.1.1. veikla), biogenerinių vaistų pramonės poreikiai (1.1.2. veikla), širdies ligų gydymas, tinkamų sąlygų implantų gamybai sudarymas (1.1.3. veikla). Pagrindinė tikslinė grupė - mokslininkai ir kiti tyrėjai. Pagrindinė projekto stiprioji pusė yra tai, kad mokslinio tyrimo grupę sudaro tarptautinę mokslinę patirtį biotechnologijos ir biofarmacijos srityje turintys mokslininkai. Šis projektas negalėtų vykti be ES paramos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto