Biotechnologija ir biofarmacija: fundamentiniai ir taikomieji tyrimai

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2015-08-27
Bendra projekto vertė:
1 426 770,16 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 426 770,16 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 397 227,6 €
Iš jo ES dalis:
1 426 770,16 €
Iš jo ES dalis:
1 397 227,6 €

Projektas apima visas keturias Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP kvietime paskelbtas tyrimų kryptis: molekulinė diagnostika bei RNR-omika, rekombinantiniai baltymai, aukštesniųjų eukariotų ląstelių technologijos ir biokatalizė. Projekto tikslas yra išplėtoti moderniosios biotechnologijos ir biofarmacijos prioritetinių krypčių MTEP potencialą. Projekto uždaviniai: vystyti RNR-omikos ir transkriptomikos, rekombinantinių baltymų, kamieninių ląstelių ir biokatalizės tyrimų technologijas ir jų taikymą Lietuvoje. Kiekvienai prioritetinei kvietimo krypčiai projekte skiriama viena veikla. RNR-omikos ir molekulinės diagnostikos kryptyje bus atliekama naujų RNR biožymenų paieška, kuriamos naujos RNR žymėjimo technologijos, kuriami neinvaziniai diagnostikos metodai bei ieškomi naujos kartos antibiotikams atsparių bakterijų žymenų deriniai. Rekombinantinių baltymų gavimo, tyrimo ir panaudojimo kryptyje kuriami nauji virusų diagnostikos metodai, tiriamas neseniai surastų virusų paplitimas Lietuvoje. Veikloje, skirtoje eukariotinių ląstelių technologijų vystymui, bus identifikuoti nauji biožymenys, sukurtos diagnostinės bei ląstelių terapijos priemonės, ląstelių technologijos bus naudojamos kuriant efektyvias gydymo strategijas. Veikloje, skirtoje biokatalizės procesų kūrimui ir panaudojimui, atrinkti nauji biokatalizatoriai bus panaudoti retųjų angliavandenių biosintezei iš pigių atsinaujinančių žaliavų biokonversijai į technologiškai svarbius produktus. MTEP vykdymui reikalinga infrastruktūra buvo sukurta vykdant ES SF ir LRV finansuojamą projektą „Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas, Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003, bei projektą VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-016 „Jungtinio Gyvybės mokslų centro sukūrimas“.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto