Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikio kūrėjui tyrimas (KAVA)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2015-10-21
Bendra projekto vertė:
345 397,36 €
Projektui skirtas finansavimas:
345 397,36 €
Projektui išmokėta lėšų:
344 584,43 €
Iš jo ES dalis:
345 397,36 €
Iš jo ES dalis:
344 584,43 €

ES programos „Kūrybiška Europa“ poveikio vertinimuose remiamasi 2010 m. Europos konkurencingumo ataskaita ir pripažįstama vis didesnė kultūros ir kūrybos sektorių svarba ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir socialinės sanglaudos bei įtraukties puoselėjimui. Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos (KKI) yra vienas iš potencialiai augančių sektorių, kuris sudaro daugiau nei 5 procentus BVP, jame dirba apie 60 tūkst. darbuotojų. 2009 m. LR Švietimo ir mokslo ministras patvirtino KKI nacionalinę kompleksinę programą (NKP), kurią įgyvendina VDA, LMTA, VGTU. Lietuvos KKI NKP atspindi vis didesnį kultūros ir kūrybos sektorių svarbos pripažinimą ES lygmeniu,tačiau įgyvendinant NKP susiduriama su sisteminiais pačio KKI sektoriaus mokslinio apibrėžtumo trūkumais. Svarbus KKI, kaip inovacijų nešėjo, apibrėžimo ir skatinimo veiksnys yra kūrybinė aplinka (creative milieu), kūrybinės bendruomenės arba kūrybinis miestas, išsiskiriantis gana didele kūrybinių darbuotojų koncentracija, klestinčiais menais ir kultūrinėmis paslaugomis. Kūrybinė aplinka pritraukia kūrybinius žmogiškuosius išteklius, kurie, savo ruožtu, akumuliuoja ir dar labiau skatina miesto, bendruomenės atgimimą. Šiuo metu yra atlikta ir atliekama nemažai tyrimų, kurių metu siekiama išsiaiškinti veiksnius, turinčius įtakos šalies, įmonių ir individų kūrybiškumui ir inovatyvumui, tačiau nėra aiškus šių veiksnių kompleksiškumas bei atskirų veiksnių svarba. Ypač aktualu nustatyti tuos veiksnius , kurie turi didelę svarbą inovacijų išeigai bei yra subjektyvūs (t.y. lengvai keičiami). Neįvykdžius projekto veikų būtų sudėtinga kalbėti apie nuoseklią KKI plėtrą ir NKP įgyvendinimą Lietuvoje ateityje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto