Gamybinių pajėgumų didinimas ir naujų darbo vietų kūrimas UAB „Baldeka“

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "SVENHEIM"
Projekto pradžia: 2012-07-01         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
786 336,6 €
Projektui skirtas finansavimas:
393 168,15 €
Projektui išmokėta lėšų:
392 529,1 €
Iš jo ES dalis:
393 168,15 €
Iš jo ES dalis:
392 529,1 €

UAB "Baldeka", biuro baldų ir prekybinės įrangos gamintoja, kasdienėje veikloje susiduria su esmine problema – gamybinių pajėgumų trūkumu. Tai lemia nepakankamą lankstumą tenkinant klientų poreikius, negalėjimą priimti visų užsakymų, nepakankamas galimybes augti įmonės darbo našumui, pardavimų apyvartai, užsitikrinti aukštesnį konkurencingumą rinkoje. Šio projekto pagrindinis tikslas - padidinti UAB "Baldeka" gamybinius pajėgumus, investuojant į naujų įrengimų įsigijimą ir gamybinių patalpų įsisavinimą bei kuriant naujas darbo vietas, taip sudarant sąlygas padidinti bendrovės konkurencingumą. Tikslo bus siekiama vykdant šiuos uždavinius: 1) atnaujinti ir išplėsti UAB "Baldeka" gamybinę bazę – bus įsigyti du nauji inovatyvūs baldų ir jų komponentų gamybos įrengimai; 2) įsisavinti naujus gamybinius plotus – bus įrengtas surinkimo cechas šiuo metu esančio sandėlio patalpų sąskaita, atlikti rekonstrukcijos darbai; 3) sukurti naujas darbo vietas. Naujos inovatyvios gamybos įrangos įsigijimas ir įdiegimas bei naųjų darbuotojų įsiliejimas į bendrovės kolektyvą įgalins įmonę didinti veiklos apimtis. Be to, pagreitės užsakymo, gamybos ir produkcijos pristatymo galutiniam vartotojui procesas. Visa tai lems įmonės darbo našumo bei investicijų grąžos išaugimą, sumažins produkcijos darbo imlumą, padidins konkurencingumą. Projekto įgyvendinimas bus naudingas ne tik UAB „Baldeka“, bet per įmonės augimą duos naudą ir visai Lietuvos pramonei. Projektu kuriant naujas darbo vietas bei pritraukiant privačias investicijas, bus kuriama ir socialinė nauda viename iš probleminių šalies regionų – Alytuje. Gauta ES finansinė parama užtikrins aukštesnę projekto įgyvendinimo kokybę, greitesnį projekto rezultatų pasiekimą bei įmonės konkurencingumo augimą; gavus paramą bendrovė investuos daugiau į savo plėtrą (didesnė projekto vertė bei privačių investicijų suma), bus sukurta daugiau darbo vietų, taigi ir nauda šaliai bei regionui bus didesnė.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-01
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Alytaus miesto