Virtualizavimo, vizualizavimo ir saugos e.paslaugų technologijų kūrimas ir tyrimai.

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2014-11-30
Bendra projekto vertė:
281 280,99 €
Projektui skirtas finansavimas:
281 280,99 €
Projektui išmokėta lėšų:
279 616,4 €
Iš jo ES dalis:
281 280,99 €
Iš jo ES dalis:
279 616,4 €

Dalis šiuo metu egzistuojančių e.paslaugų, kurios yra gyvybingai svarbios organizacijoms, tokios kaip informacijos saugos ir resursų valdymo sistemos, dėl savo kainos ir priežiūros sudėtingumo yra prieinamos tik stambioms kompanijoms. Tokiu būdu didėja technologinė atskirtis tarp stambaus ir smulkaus bei vidutinio verslo. Siekiant užtikrinti nurodytų e.paslaugų prieinamumą visoms organizacijoms, yra būtina peržiūrėti jų funkcionavimo principus, automatizuojant kuo didesnį verslo procesų skaičių bei pagrindžiant automatizavimą šiuolaikiniais moksliniais sprendimais. Projekte siūloma kurti ir realizuoti visą eilę metodų, paremtų informatikos inžinerijoje pripažintais sprendimais, leidžiančiais išnaudoti ekspertines sistemas, ontologijas, grafų teoriją ir vizualizavimą keliose srityse: informacijos saugos valdyme, informacijos vizualizavime ir virtualių sistemų resursų valdyme bei apskaitoje. Mokslinių tyrimų rezultatai galės būt pritaikyti eilėje produktų kaip Lietuvoje, taip ir ES. Projekto pridėtinė vertė: Projekto eigoje bus sukurta visa eilė mokslinių po-žiūriu naujų metodų, galinčių kokybiškai pagerinti šiuo metu teikiamas informacijos saugos ir vizualizavimo e.paslaugas. Ontologijomis pagrįsta ekspertinė rizikos analizės sistema leis auto-matizuoti skirtingų sričių smulkių ir vidutinių įmonių vykdomus rizikos analizės procesus, galės būti integruojama į Informacijos saugos valdymo sistemas. Saugumo reikalavimų optimizavimas grafų teorijos pagrindų leis efektyviau planuoti investicijas į informacijos saugos priemones. Informacijos vizualizavimo paslauga padės analizuoti didelius duomenį kiekius ir sudėtingos struktūros informaciją, reikalingą kuriant aukštąsias technologijas. Siūlomi sprendimo būdai yra pirmiausią orientuoti į galimybę automatizuoti tam tikras organizacijos veiklos sritis (sauga, resursų apskaita), pasitelkiant e.technologijomis, tokiu būdu minimizuojant poreikį ekspertinėms žinioms, taip suteikiant konkurencinį pranašumą SVĮ.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto
Projektų statistika