Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas

Paramos priemonė
VP1-4.3-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybinis psichikos sveikatos centras
Projekto pradžia: 2012-11-30         Projekto pabaiga: 2014-03-30
Bendra projekto vertė:
66 252,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
66 252,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
66 081,65 €
Iš jo ES dalis:
56 314,75 €
Iš jo ES dalis:
56 169,41 €

Psichikos sveikata yra viena svarbiausių šiandieninės visuomenės sveikatos sričių. VPSC duomenimis per pastaruosius metus ligotumas psichikos ligomis Lietuvoje sparčiai didėjo:1998 m. šalyje buvo nustatyti 2170,1/100 tūkst. gyventojų psichikos sutrikimų turinčių ir pas specialistus besigydančių asmenų, o 2010 m. šis skaičius pasiekė 3085,8/100 tūkst. gyventojų. Kad sveikatos stiprinimo ir sutrikimų prevencijos priemones būtų vykdomos sistemingai ir efektyviai, projekto metu numatoma sukurti Vaikų psichikos sveikatos koncepciją bei tėvystės įgūdžių mokymo programą, kuri padės visų trijų tikslinių grupių šeimoms kokybiškiau, racionaliau spręsti šeimoje iškilusias problemas:1)šeimos, kuriose bent 1 iš tėvų serga psichikos liga; 2)šeimos, kuriose bent vienas iš vaikų serga psichikos liga;3)padidintos soc. rizikos šeimos. Besikeičiantys norminiai teisės aktai formuluoja neaiškius psichikos sveikatos stiprinimo ir prevencinius tikslus, kas įtakoja psichikos ligomis sergančių asmenų padėtį visuomenėje. Esant tokiai teisės aktų, reglamentuojančių vienų ar kitų institucijų veiklą, paslaugų organizavimą ir kontrolę, gausai, atsiranda teisės aktų nesuderinamumo faktų. Todėl būtina padaryti teisės aktų psichikos sveikatos srityje analizę, žinyną ir rekomendacijas dėl koregavimo. Aukščiau nurodytos problemos Lietuvos mastu iki šiol nebuvo tinkamai sprendžiamos, nebuvo rengiamos programos minėtoms tikslinėms grupėms, nesisteminami norminiai teisės aktai psichikos sveikatos srityje. Iki šiol atlikti bandymai neturėjo ženklios įtakos tikslinių grupių poreikių tenkinimui, todėl nauji sprendimai bus reikšmingi visos Lietuvos mastu. Vaikai yra viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės dalių, todėl investicijos į prevencines priemones (koncepcijos parengimas)būtinos visos šalies mastu. Projekto pagrindinė vertė – suformuota nauja vaikų psichikos sveikatos koncepcija, rekomendacijos dėl psichikos sveikatą reglamentuojančių teisės aktų koregavimo inovatyvios programos tikslinėms gr.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Viešųjų politikų reformų skatinimas
Kvietimo numeris:VP1-4.3-VRM-02-V-05
Projekto kodas:VP1-4.3-VRM-02-V-05-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto