Sudėtingų konstrukcijų pakuočių gamybos linijų diegimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETPAK"
Projekto pradžia: 2013-01-01         Projekto pabaiga: 2014-12-31
Bendra projekto vertė:
3 650 119,9 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 158 480,07 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €
Iš jo ES dalis:
1 158 480,07 €

UAB „LIETPAK“ (toliau - Įmonė) viena plėvelinių įpakavimo medžiagų gamybos lyderių Rytų Europoje. Pažangios gamybos technologijos, mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimas leido Įmonei išvystyti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą. Aukštos pridėtinės vertės produktų gamyba leido Įmonei didinti pardavimo ir eksporto pajamas ekonominio sunkmečio laikotarpiu (2009-2011 m.). Skatindama tiesiogines vidaus investicijas Vilniaus rajone Įmonė inicijuoja gamybos plėtros projektą. Gamybos plėtrą skatina neišnaudotos galimybės eksporto rinkose, kurių Įmonė negali patenkinti dėl nepakankamų gamybos technologinių pajėgumų. Įmonė siekia didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos apimtis, rinkai pateikti naujus produktus, patenkinti eksporto rinkos poreikius, užimti nišinius eksporto rinkos segmentus, stiprinti įmonės technologinius pajėgumus ir didinti konkurencingumą tarptautiniu mastu. Naujų produktų gamyboje numatoma panaudoti mokslinių tyrimų rezultatus ir pastarųjų metų išradimus. Diegiamos naujos gamybos technologijos sąlygos aukštų fizikinių savybių sudėtingų konstrukcijų pakuočių gamybą. Po projekto įgyvendinimo įmonė padidins gamybos galingumus ir eksporto pardavimų apimtis. Projektas skatins tiesiogines vidaus investicijas Vilniaus rajone ir kurs naujas darbo vietas.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-01
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-01-010
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus raj.