UAB „Kalvis“ inovacinė plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "Kalvis"
Projekto pradžia: 2012-11-07         Projekto pabaiga: 2014-11-07
Bendra projekto vertė:
2 271 711,08 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 128 358,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
994 303,45 €
Iš jo ES dalis:
1 128 358,14 €
Iš jo ES dalis:
994 303,45 €

UAB „Kalvis“ gamina itin aukštos kokybės pramoninius ir buitinius kieto kuro katilus bei įvairią technologinę įrangą. Šiuo metu rinkoje jaučiamas didelis AVAT poreikis šilumos energetikos pramonėje. Problema – įmonė užsakymų turi atsisakyti dėl reikiamos įrangos trūkumo ir turimos įrangos ribotų galimybių. Projektas skirtas didinti įmonės konkurencingumą investuojant į didelės pridėtinės vertės produktų gamybos plėtrą. Projekto metu planuojama įsigyti inovatyvią įrangą, kurios pagalba bus gaminami didelės pridėtinės vertės produktai. Planuojama įmonės inovacinė plėtra įtakos ir naujų darbo vietų įmonėje kūrimą, tokiu būdu prisidėdama prie tolygesnės ekonomikos plėtros įvairiose Lietuvos teritorijose skatinimo. Projektas taip pat prisidės ir prie Lietuvos ir regiono ekonomikos plėtros, nes planuojamos atlikti investicijos didins ne tik UAB „Kalvis“, bet ir atstovaujamos pramonės šakos darbo našumą, gaminių kokybę, eksporto mastus ir pan. Projekto įgyvendinimui yra būtina ES parama. Projektas, kuriuo skatinama tolygesnė ekonomikos plėtra įvairiose Lietuvos teritorijose, bus įgyvendinamas Šiauliuose. Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas, t.y. atlikta įmonės inovacinė plėtra ir sukurtos naujos darbo vietos, sudarytų sąlygas, pasinaudojant projekto rezultatais, gaminti inovatyvius didelės pridėtinės vertės rinkos poreikius patenkinančius gaminius. Pajamos iš naujų gaminių pardavimo užtikrintų greitą investicijų į projektą ir inovatyvius produktus atsipirkimo laiką, duotų ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas, įmonės konkurencingumas vidaus ir užsienio rinkose).

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-01
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-01-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto