„Emeko“, UAB verslo pradžia investuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybą

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: "Emeko", UAB
Projekto pradžia: 2012-08-01         Projekto pabaiga: 2014-10-31
Bendra projekto vertė:
871 025,25 €
Projektui skirtas finansavimas:
435 512,63 €
Projektui išmokėta lėšų:
433 623,92 €
Iš jo ES dalis:
435 512,63 €
Iš jo ES dalis:
433 623,92 €

„Emeko“, UAB įgyvendina projektą, skirtą naujos įmonės veiklos, orientuotos į vidutiniškai aukštų technologijų sektoriaus plėtrą, pradžiai. Įdiegus naują technologinę gamybos liniją, įmonėje bus gaminami perkaitinto vandens biokuro katilai, ekonmaizeriai ir šilumokaičiai. Šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro) yra nacionalinis šalies prioritetas, įtvirtintas Nacionalinėje atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijoje ir Nacionalinėje energetikos strategijoje, pagal kurią iki 2020 m. šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių turi būti padidinta ne mažiau kaip iki 50 proc. Šios šilumos ūkio tendencijos lemia energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos paklausos augimą, tačiau iš užsienio perkamos šilumos generavimo įrangos kokybė yra nepakankama, o dėl augančios paklausos jos kaina itin didelė. Projekto tikslas – skatinti naujų darbo vietų kūrimą ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriaus plėtrą, investuojant į energijos išteklius tausojančių šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybą. Įgyvendinus projektą, UAB „Emeko“ įgis konkurencinį pranašumą ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. ES struktūrinės paramos dėka įdiegus naują šilumos gamybos įrenginių ir kondensacinės technikos gamybos technologinę liniją, bus gaminami aukštos kokybės produktai, kurie pasižymės žemesne savikaina konkurentų atžvilgiu. Dėl didelio investicijų poreikio be išorinės finansinės pagalbos naujai steigiama įmonė projekto pilna apimtimi įgyvendinti negalėtų, jo įgyvendinimas užsitęstų, padidėtų gaminamų produktų savikaina, o tai sumažintų galimybę efektyviai didinti verslo produktyvumą ir eksporto plėtrą.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-01
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-01-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Panevėžio miesto