UAB „Western Fabrications“ investicijos į gamybos pajėgumų didinimą

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UAB "WESTERN FABRICATIONS"
Projekto pradžia: 2012-03-06         Projekto pabaiga: 2015-09-05
Bendra projekto vertė:
1 745 634,54 €
Projektui skirtas finansavimas:
872 817,13 €
Projektui išmokėta lėšų:
870 608,74 €
Iš jo ES dalis:
872 817,13 €
Iš jo ES dalis:
870 608,74 €

UAB „Western Fabrications“ – viena pirmųjų įmonių Lietuvoje, pradėjusių gaminti žemės ūkiui skirtas traktorines puspriekabes. Įmonė nuolat investuoja į naujas technologijas ir įrengimus, taip užtikrindama produktyvumo augimą bei aukštą gaminamos produkcijos kokybę.Šis projektas yra skirtas gamybinių pajėgumų didinimui, kadangi sparčiai augant UAB „Western Fabrications“ gaminamos produkcijos poreikiui, įmonė nėra pajėgi įvykdyti visų užsakymų ir išnaudoti viso augimo potencialo. Projekto tikslas – padidinti įmonės produktyvumą, investuojant į gamybos pajėgumų didinimą. Įgyvendinant šį projektą bus įsigyjama gaminių iš metalo gamybai reikalinga technologinė įranga, o taip pat kuriamos naujos darbo vietos. Projekto įgyvendinimą planuojama pradėti 2012 m. Projekto įgyvendinimo dėka atlikus gamybos plėtrą, UAB „Western Fabrications“ naujų produktų gaminti neplanuoja, tačiau projekto įgyvendinimas užtikrins geresnį vartotojų poreikių tenkinimą, kadangi naujausių technologinių įrenginių dėka bus užtikrinama dar aukštesnė gaminamos produkcijos kokybė, patvarumas ir patikimumas. Naujos technologijos taip pat užtikrins didesnį darbo našumą ir mažesnes darbo sąnaudas. Išaugę gamybiniai pajėgumai taip pat leis sutrumpinti produkcijos gamybos terminus. Projekto įgyvendinimas tiesiogiai prisidės prie įmonės apyvartos, eksporto, pelningumo ir produktyvumo didėjimo. Dėl nepakankamų finansinių išteklių, UAB „Western Fabrications“ be ES paramos nėra pajėgi šio projekto įgyvendinti pilnai. Įgyvendinant projektą su ES parama būtų užtikrintas didesnis projekto mastas, spartesnis projekto įgyvendinimas, o taip pat padidėtų į projekto įgyvendinimą investuojama suma.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-01
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-01-017
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Mažeikių raj.