Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2015-02-14
Bendra projekto vertė:
531 385,83 €
Projektui skirtas finansavimas:
531 385,83 €
Projektui išmokėta lėšų:
462 097,39 €
Iš jo ES dalis:
531 385,83 €
Iš jo ES dalis:
462 097,39 €

Mechatronikos tyrimai ir mechatroninių sistemų panaudojimu grįstų technologijų ir inžinerinių sistemų bei produktų kūrimas labai svarbūs tokių paslaugų sektorių kaip telekomunikacijos, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, techninis tikrinimas ir analizė, plėtrai. Labai daug mechatroninių sistemų naudoja ir vidutinių bei žemųjų technologijų pramonės šakų įmonės, kurios šiuo metu turi žymų indėlį formuojant BVP struktūrą. Todėl labai svarbu, kad mechatronikos sritis ir toliau kurtų inovacijas, kurios leistų padidinti ūkio sektorių susijusių su mechatronika plėtrą ir generuojamas pajamas. Daugeliu atžvelgiu šalies pramonė ir ekonomika vystosi sėkmingai, kai šalis pajėgi užtikrinti naujų produktų ir technologijų kūrimą bei jų komercializavimą. Mechatronika (mechanika + elektronika + informacinės technologijos + valdymas) jungia į vieną visumą elektroniką, elektrotechniką, mechaniką, kompiuterių inžineriją ir programinės įrangos inžineriją plačiam problemų spektrui analizuoti ir spręsti. Mechatronika kaip mokslas – fundamentaliųjų mechanikos, elektrotechnikos ar elektronikos, kompiuterių bei valdymo teorijos mokslo krypčių integracijos produktas, kuriame kiekvienos mokslo krypties pasiekimai papildo vienas kitą.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto