Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-08-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto pradžia: 2012-08-14         Projekto pabaiga: 2015-09-07
Bendra projekto vertė:
384 918,04 €
Projektui skirtas finansavimas:
384 918,04 €
Projektui išmokėta lėšų:
364 057,3 €
Iš jo ES dalis:
384 918,04 €
Iš jo ES dalis:
364 057,3 €

Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų gerinimas, plėtotė bei optimizavimas visame pasaulyje yra viena iš prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių. Nuolat augančių transporto priemonių srautai, jų greičiai bei apkrovos lemia naujų, racionalių bei inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų paiešką bei jų diegimą realiuose projektuose. Projekto tikslas – didinti mokslinių tyrimų pajėgumus, žmogiškųjų išteklių kokybę bei kiekybę, ketinant tapti klestinčia žinių visuomene inovatyvių transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų tyrimo metodų srityje. Projektu siekiama užtikrinti ilgalaikę transporto infrastruktūros saugą ir patikimumą. To bus siekiama atliekant mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą bei efektyviai panaudojant turimą modernią materialinę bazę. Gauti rezultatai bus taikomi projektuojant transporto statinius, optimizuojant transporto priemones bei jų srautus. Projekto metu bus plėtojamas glaudesnis bendradarbiavimas su kitomis mokslo institucijomis bei mokslui ir inovacijoms imliais ūkio subjektais įvairiuose Lietuvos regionuose, užtikrinant tyrimų kokybę ir kiekybę bei projekto rezultatų sklaidą, o kartu ir mokslo bei visuomenės suartinimą. MTEP vykdomas pagal Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto NKP tematikas: tiltų ir viadukų saugos vertinimas bei patikimumo užtikrinimo metodų plėtra; sausumos ir vandens transporto technologijos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-020
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto