AB Rėkyva gamybinių pajėgumų optimizavimo bei plėtros investicijų projektas

Paramos priemonė
VP2-2.1-ŪM-06-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Akcinė bendrovė "RĖKYVA"
Projekto pradžia: 2012-12-03         Projekto pabaiga: 2014-03-31
Bendra projekto vertė:
2 225 690,74 €
Projektui skirtas finansavimas:
1 112 845,23 €
Projektui išmokėta lėšų:
1 112 845,23 €
Iš jo ES dalis:
1 112 845,23 €
Iš jo ES dalis:
1 112 845,23 €

AB Rėkyva – viena pirmaujančių durpių ir jų substrato gamintoja Lietuvoje, eksportuojanti produkciją į daugiau nei 40 pasaulio šalių. Projekto poreikis yra nulemtas to, kad įmonės technologiniai įrengimai nėra pritaikyti moderniai gamybai ir dėl to nėra galimybės optimizuoti bei nuosekliai tobulinti gamybos procesą, diegti naują technologiją ir gerinti darbo sąlygas. Būtina atlikti esminį gamybos proceso pertvarkymą plečiant technologinius pajėgumus bei įdiegiant į bendrą gamybos proceso schemą integruotus modernius ir inovatyvius įrengimus. Pagrindinis įmonės plėtros tikslas yra kuo aukštesnės pridėtinės vertės produktų gamyba. Projekto esmė: automatizuotos linijos įsigijimas bei naujų gamybinių patalpų statyba ir įrengimas. Įgyvendintas projektas leis žymiai padidinti AB Rėkyva sukuriamą pridedamąją vertę, sąlygojamą darbo našumo didėjimo, taip sudarant prielaidas pasiūlyti užsienio ir Lietuvos rinkose aukštos kokybės produkciją konkurencingomis kainomis. Siekiant didinti bendrovės konkurencingumą vietos rinkoje ir tarptautiniu mastu, Rėkyva numato įgyvendinti įmonės gamybinių pajėgumų modernizavimą leisianti iš išgaunamų žaliavų gaminti aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės produkciją. Šis projektas paskatins tolimesnę išgaunamosios pramonės sektoriaus plėtrą bei didins konkurencingumą pasaulio rinkose. Tikslams pasiekti numatoma pertvarkyti gamybos technologinę bazę, įsigyjant naujos kartos įrengimus. Be ES struktūrinių fondų paramos projektas būtų įgyvendinamas ženkliai mažesne apimtimi, dėl to būtų nepasiekti projekte numatyti rezultatai.

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Invest LT-2
Kvietimo numeris:VP2-2.1-ŪM-06-K-01
Projekto kodas:VP2-2.1-ŪM-06-K-01-029
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Šiaulių miesto