Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje

Paramos priemonė
VP1-4.1-VRM-02-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės tarnybos departamentas
Projekto pradžia: 2013-01-25         Projekto pabaiga: 2015-01-25
Bendra projekto vertė:
193 008,57 €
Projektui skirtas finansavimas:
193 008,57 €
Projektui išmokėta lėšų:
187 195,29 €
Iš jo ES dalis:
164 057,28 €
Iš jo ES dalis:
159 115,99 €

Valstybės tarnautojų mokymo 2011-2013 metų strategijoje, patvirtintoje Vyriausybės 2011 metų sausio 12 d. nutarimu Nr. 20 (Žin. 2011, Nr. 6-230), vienas iš prioritetinių valstybės tarnautojų mokymo tikslų yra plėtoti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos srityje. Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas profesinės etikos srityje“‘ pagrindinis tikslas – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją profesinės etikos srityje. Etikos mokymas, tiek švietimo institucijose, tiek individualiai tobulėjant darbe yra labai svarbus ugdant gerą etišką elgesį. Protingų etikos principų taikymas yra nepaprastai svarbus geram valdymui. Tikėtina, kad projekto metu įgyvendtinti mokymai padės ugdyti vewrtybines nuostatas ir plėtoti gebėjimus, kurie yra būtini viešajame administravime. Projekto rezultatai: 1.1. Parengtos naujos mokymo programos profesinės etikos srityse. 2. Apmokyta 1650 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų (valstybės politikai, valstybės tarnautojai, statutiniai valstybės tarnautojai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis), iš kurių sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus ne mažiau kaip 90 proc. 3. Parengta ir išleista specializuota pagalbinė mokomoji priemonė etikos tematika.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse
Kvietimo numeris:VP1-4.1-VRM-02-V-01
Projekto kodas:VP1-4.1-VRM-02-V-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto