Masiškai medžius niokojančių vabzdžių ir su jais susijusių mikroorganizmų tarpusavio sąveikos ekologija klimato kaitos kontekste

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
342 723,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
342 723,37 €
Projektui išmokėta lėšų:
327 984,87 €
Iš jo ES dalis:
342 723,37 €
Iš jo ES dalis:
327 984,87 €

Vabzdžiai ir mikroorganizmai yra vieni iš labiausiai evoliuciniu požiūriu klestinčių organizmų, pasižyminčių didžiule rūšių ir tarpusavio santykių įvairove bei unikaliomis prisitaikymo savybėmis. Projektas numato pasitelkiant aukšto lygio ekspertus tirti plataus spektro bei pastarajam laikotarpiui ir socialiniu-ekonominiu požiūriu aktualių vabzdžių ir mikroorganizmų sąveikos ekologiją. Tyrimų tikslas yra kompleksiškai rinkti fundamentalias ir taikomojo pobūdžio žinias apie esamų ir naujai pasireiškiančių bei masiškai medžius niokojančių vabzdžių ir su jais susijusių mikroorganizmų tarpusavio sąveiką bei ją apsprendžiančius veiksnius. Projekte numatoma derinti lauko darbus su šiuolaikiniais genetiniais tyrimais. Projektas sudaro sąlygas pažinti principinius organizmus bei bendruosius jų ekologijos aspektus, ir tuo pačiu prisideda sprendžiant aktualias praktines problemas bei atveria naujas galimybes tiriant šių sistemų funkcionavimą molekuliniame lygyje. Projektas dėl pastarąjam laikmečiui aktualių mokslinių tyrimų temų, kompleksinio tyrimų būdo bei taikomų pažangių tyrimo metodų, daugeliu atvejų yra unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. Projektas išsiskiria iš kitų panašaus pobūdžio projektų nes: a) tyrinėja vienus svarbiausių Lietuvoje ir Europoje medžių kenkėjus pažeidžiančius įvairias medžių rūšis bei įvairias medžio dalis; b) tyrinėja įvairius vabzdžių ir mikroorganizmų tarpusavio sąveikos tipus; c) apjungia entomologijos, mikrobiologijos ir ekologijos fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslus; d) ugdo jaunus plataus profilio aukšto lygio specialistus; e) pritraukia aukšto lygio užsienio mokslininkus ir sukuria sąlygas jų ir Lietuvos mokslininkų ilgalaikiam bendradarbiavimui; f) taiko pažangius tyrimų metodus; g) turi stiprų visuomeninį poveikį bei sukuria didelę išliekamąją vertę; h) surinktos fundamentaliosius žinios būtų aktualios tarptautiniu mastu, taikomosios žinios – šalyse su panašiomis aplinkos sąlygomis.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno raj.