Naujos organinių puslaidininkių struktūros naujos kartos (opto)elektroniniams prietaisams

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kauno technologijos universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
403 237,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
403 237,95 €
Projektui išmokėta lėšų:
402 884,34 €
Iš jo ES dalis:
403 237,95 €
Iš jo ES dalis:
402 884,34 €

Sparčiai tobulėjantys organinės optoelektronikos prietaisai kelia vis didesnius reikalavimus organiniams puslaidininkiams. Dažniausiai keliami reikalavimai yra aukšti krūvininkų judriai, didelis terminis bei morfologinis stabilumas, reikiamo dydžio jonizacijos potencialai. Vykdant šį tarpdalykinį projektą, efektyvia krūvininkų pernaša pasižyminčius organinius puslaidininkius (skylinius, elektroninius ir bipolinius) bus siekiama gauti kuriant naujas molekulines struktūras. Bus sukurtos naujos organinių puslaidininkių struktūros, atlikta jų sintezė ir ištirtos terminės, optinės, fotofizikinės, fotoelektrinės susintetintų medžiagų savybės. Atsižvelgiant į šiuolaikinės organinės optoelektronikos iššūkius, ypatingas dėmesys bus kreipiamas naujoms arba iki šiol mažai tyrinėtoms organinių puslaidininkių klasėms, ypač tokiems organiniams puslaidininkiams kurie pasižymi aukšta tripletinės būsenos energija ir tokiems, kuriems būdingi maži jonizacijos potencialai. Bus susintetintos organinių puslaidininkių molekulės, turinčios reaktyvias funkcines grupes ir ištirta jų (foto)polimerizacija arba (foto)tinklinimas. Perspektyviausi organiniai puslaidininkiai bus išbandyti optoelektroninių prietaisų, t.y. organinių šviesos diodų ir dažikliais sensibilizuotų fotovoltinių elementų, struktūrose.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kauno miesto