Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių - ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Mykolo Romerio universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
405 093,42 €
Projektui skirtas finansavimas:
405 093,42 €
Projektui išmokėta lėšų:
398 759,67 €
Iš jo ES dalis:
405 093,42 €
Iš jo ES dalis:
398 759,67 €

Per pastaruosius du dešimtmečius Rytų Europos šalys patyrė didžiulius socio–politinius ir socio-ekonominius pokyčius, kurie įtakojo šeimas ir visų šeimos narių funkcionavimą. Tie jauni Lietuvos žmonės, kurie šiuo metu yra 16-26 metų amžiaus, gimė ir užaugo Nepriklausomybės laikotarpiu, išgyveno permainas, kurios apėmė tiek sunkumus, tiek naujas galimybes jų raidai. Tačiau turimos žinios apie jų raidos trajektorijas ir psichologinį funkcionavimą šių didžiulių permainų laikotarpiu yra labai menkos. Plečiant ribotas ir fragmentuotas žinias apie jaunimo raidą Rytų Europoje, galima reikšmingai praturtinti pozityvios jaunimo raidos sampratą skirtinguose kontekstuose. Šio projekto tikslai yra: (1) nustatyti pozityvios jaunimo raidos pereinant iš paauglystės į jaunystę mechanizmus; (2) sukurti intervencinę programą, skirtą sustiprinti jaunimo pozityvios raidos kompetencijas. Tikslinė grupė - 16 -26 m. jaunimas (dvi imtys, 1500 ir 1200 asmenų) tyrimo strategija- tęstinis tyrimas. Projekto pridėtinė vertė. Šis projektas reikšmingas tuo, jog atliks svarbų vaidmenį tyrinėjant perėjimą iš paauglystės į ankstyvą suaugystę, naudojant longitudinius duomenis, kurių šiuo metu ypatingai trūksta. Šiame tyrime bus nagrinėjami nauji ar nepakankamai ištirti klausimai, atsakymai į kuriuos praplės žinias apie esminius pozityvios jaunimo raidos rodiklius ir mechanizmus. Gautos žinios apie apsauginius, rizikos bei atsparumą didinančius veiksnius bus pasitelktos kuriant ir įgyvendinant intervencinę programą, skirtą pozityvios jaunimo raidos skatinimui per kompetencijų stiprinimą, kas suteiks nuorodų naujų programų bei politinių strategijų kūrimui ir vystymui.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-008
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto