Atrankių karboanhidrazių slopiklių sintezė ir priešvėžinių savybių tyrimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
404 471,78 €
Projektui skirtas finansavimas:
404 471,78 €
Projektui išmokėta lėšų:
400 070,86 €
Iš jo ES dalis:
404 471,78 €
Iš jo ES dalis:
400 070,86 €

Projekto tikslas yra sukonstruoti kompiuteriu bei susintetinti medžiagas, kurios slopintų pasirinktus baltymus taikinius ir pademonstuortų priešvėžines savybes ir taptų potencialiais chemoterapijos agentais. Priešvėžiniai taikiniai apima dvi baltymų grupes, žmogaus karboanhidrazes (CA) bei žmogaus šaperonus (Hsp). Jie buvo neseniai pademonstruoti kaip vėžiniai slopinimo taikiniai su potencialia terapine nauda. Projekto metu bus sukurti nauji junginiai molekulinio modeliavimo metodais. Sintetinių slopiklių jungimosi bei slopinimo potencialas bus matuojamas biofizikiniais ir fermentiniais metodais. Baltymai taikiniai bus pagaminti rekombinantiniais molekulinės biologijos metodais. Junginių prišvėžinis aktyvumas bus nustatomas ant vėžinių žmogaus ląstelių linijų. Junginių ADME-TOX savybės bei potencialus terapinis naudingumas bus taip pat nustatomas pelių ksenograftų metodais. Tokie naujoviški aktyvūs slopikliai gali tapti kandidatais į vaistus.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-009
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto