Multifunkcinių molekulinių sistemų fotofizikinių savybių valdymas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
404 186,65 €
Projektui skirtas finansavimas:
404 186,65 €
Projektui išmokėta lėšų:
400 331,76 €
Iš jo ES dalis:
404 186,65 €
Iš jo ES dalis:
400 331,76 €

Minkštosios organinės medžiagos užima vis didesnę puslaidininkių optoelektronikos prietaisų rinkos dalį. Šiuo metu audringai plėtojasi organinių šviestukų (OLED), organinių saulės celių, plastikinės elektronikos, organinių jutiklių gamybos technologijos. Praktiškai neribotos organinės sintezės galimybės leidžia kurti vis sudėtingesnes molekulines sistemas, tačiau jų platesni taikymai neįmanomi be detalaus fotofizikinių savybių supratimo. Šio projekto tikslas yra organinių molekulinių sistemų, gebančių atlikti keletą funkcijų, fizikinių savybių valdymas ir optimizavimas. Didžioji dauguma tiriamų molekulinių sistemų, tokių kaip abiejų rūšių krūvininkų pernašos matricos - molekuliniai plėvėdariai, fluorescenciniai ir fosforescenciniai spinduoliai su krūvio pernašos grupėmis, tinklinamos medžiagos su krūvio pernašos ir blokavimo grupėmis, spinduoliai fluorescenciniams jutikliams ir kt., yra naujos, sukurtos ir pagamintos Lietuvos mokslininkų. Organinės sintezės darbai, keičiant molekulinius pakaitus ir sintetinant naujas organinės elektronikos medžiagas, kompleksinis tokių sistemų charakterizavimas, kartu su teorinio modeliavimo rezultatais, leis suprasti molekulės kamieno, jos pakaitų, jų prijungimo vietos, bei konformacijos įtaką medžiagos fotofizikinėms savybėms. Šie tyrimai parodys energetinio spektro, spindulinės ir nespindulinės rekombinacijos vyksmų, eksitonų bei krūvio pernašos, plėvėdaros ir kitų savybių valdymo galimybes ir leis suformuluoti rekomendacijas tolesnei daugiafunkcinių sistemų sintezei bei sukurti naujus fluorescencinių jutiklių sistemas. Šie darbai padidintų supratimą apie daugiafunkcinių organinės elektronikos medžiagų savybių valdymo galimybes, padidintų Lietuvos mokslininkų ir technologų gebėjimus organinės optoelektronikos srityje ir atvertų platesnes Lietuvoje sukurtų daugiafunkcinių medžiagų praktinio taikymo galimybes.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-012
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto