“Atominių duomenų bazės astrofizikinei, technologinei ir laboratorinei plazmai modeliuoti sukūrimas ir pildymas” (toliau - ADBPM)

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-09-27         Projekto pabaiga: 2015-09-26
Bendra projekto vertė:
381 178,84 €
Projektui skirtas finansavimas:
381 178,84 €
Projektui išmokėta lėšų:
372 195,47 €
Iš jo ES dalis:
381 178,84 €
Iš jo ES dalis:
372 195,47 €

Darbo idėja ir tikslas – sukurti internetinę atviros prieigos duomenų bazę, kurioje būtų talpinami projekto eigoje ir vėliau jo dalyvių sugeneruoti teoriniai sudėtingų atomų ir daugiakrūvių jonų aukšto tikslumo spektroskopiniai parametrai, elektronų ir fotonų sąveikos su jonais elementariųjų procesų charakteristikos, o vartotojai galėtų juos parsisiųsti savo praktiniams taikymams ar duomenų palyginimui, tikslumo įvertinimui. Duomenų bazė apims aukštos temperatūros (termobranduolinės ir astrofizikinės) ir žemos temperatūros (planetiniai ūkai, spektroskopinės diagnostikos ir medicininių prietaisų darbinė medžiaga) plazmos modeliavimui reikalingų atomų ir jonų įvairias charakteristikas: energijos lygmenis, radiacinių šuolių bangos ilgius ir tikimybes, autojonizacijos tikimybes, sužadinimo ir jonizacijos elektronais, dvielektroninės rekombinacijos skerspjūvius ir spartos koeficientus. Iki šiol atlikta daug įvairių cheminių elementų spektrinių charakteristikų skaičiavimų, bet juos panaudoti plazmos modeliavimui sunku, kadangi energijos lygmenys bei tikimybės šuoliams tarp diskretinių lygmenų ir elektronų sąveikos su elektronais procesų spartos koeficientai apskaičiuoti su skirtingais programų kompleksais skirtinguose artiniuose atsižvelgiant į koreliacinius ir reliatyvistinius efektus. Dėl tos priežasties būna skirtingas energijos lygmenų išsidėstymas radiacinių šuolių ir procesų parametrams, kas labai apsunkina duomenų praktinį panaudojimą. Šiame projekte skaičiavimai bus atlikti su tais pačiais programų kompleksais, nuosekliai atsižvelgiant į koreliacinius ir reliatyvistinius efektus, kas labai palengvins praktinius taikymus. Tokia sistema išplės genruojamų aukšto tikslumo atominių duomenų vartotojų ratą, nes leis vartotojams paprastai automatizuoti duomenų pateikimą procesų plazmoje modeliavimo programoms, ir tuo pačiu užtikrins proveržį šioje srityje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto