Šviesos emisijos nitridiniuose puslaidininkiuose stiprinimas įterpiant borą, gerinantį gardelių suderinamumą

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-11-30
Bendra projekto vertė:
376 743,82 €
Projektui skirtas finansavimas:
376 743,82 €
Projektui išmokėta lėšų:
376 664,36 €
Iš jo ES dalis:
376 743,82 €
Iš jo ES dalis:
376 664,36 €

III grupės nitridinių puslaidininkių heterodarinių spinduliuotės efektyvumas bus didinamas įvedant borą ir tuo siekiant geresnio gardelės sutapimo heterosandūrose. BGaN epitaksiniai sluoksniai ir heterodariniai bus auginami, naudojant metaloorganinių junginių cheminį nusodinimą iš dujinės fazės (MOCVD). Metalorganinis boro šaltinis bus instaliuotas į MOCVD reaktorių, šiuo metu naudojamą kitų III grupės nitridų heterodarinių auginimui. Detalūs procesų, įtakojančių spinduliuotės efektyvumą (nespindulinė rekombinacija dislokacijose ir taškiniuose defektuose, krūvininkų lokalizacija, vidinis elektrinis laukas ir kvantinio suspraudimo Štarko efektas, fazinės erdvės užpildymas ir jo įtaka spindulinės rekombinacijos spartai, nespinduliniai Ožė procesai, ir kt.), tyrimai bus atliekami naudojant fotoliuminescencinės spektroskopijos ir netiesinės optikos metodikas. Eksperimentiniai tyrimai bus papildomi krūvininkų dinamikos modeliavimu.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-014
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto