Volframo jonų plazmos spektrų tyrimas

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-09-27         Projekto pabaiga: 2015-09-26
Bendra projekto vertė:
400 366,54 €
Projektui skirtas finansavimas:
400 366,54 €
Projektui išmokėta lėšų:
390 724,04 €
Iš jo ES dalis:
400 366,54 €
Iš jo ES dalis:
390 724,04 €

Projekte bus atliekamas EBIT (electron beam ion trap – elektronų pluoštelio jonų gaudyklėje) eksperimente registruotų plazmos spektro linijų tyrimas. Planuojama tirti volframo jonų, turinčių pagrindines konfigūracijas su atviruoju f sluoksniu, spektrus. Volframo jonų spinduliuojamas spektras yra svarbus tyrimų objektas, nes volframas yra naudojamas dengiant vidines termobranduolinės sintezės reaktorių sieneles. Pagal volframo jonų spinduoliuojamų linijų intensyvumus, įvertinamas jų kiekis plazmoje. Nustatyta, kad volframo jonų santykinė dalis neturi viršyti 10-4 norint užtikrinti sėkmingą reaktoriaus darbą. Todėl svarbu sugebėti tiksliai įvertinti termobranduolinės sintezės reaktoriaus plazmoje esančių volframo jonų kiekį. Tam reikia žinoti jonų spinduliuojamų linijų bangos ilgius ir intensyvumus. Planuojamos nagrinėti konfigūracijos su atviruoju f sluoksniu pasižymi dideliu skaičiumi energijos lygmenų ir jų spinduliuotės spektrai yra labai sudėtingi. Nors šias konfigūracijas atitinkančių volframo jonų spektrai yra registruojami EBIT eksperimente bei stebimi tokomakų plazmoje, dėl savo sudėtingumo jie iki šiol nėra tirti. Pagrindinis projekte keliamas tikslas yra šių volframo jonų spektrų interpretacija. Tyrimas taip pat padės atskleisti koreliacinių efektų reikšmę nagrinėjamiems jonams, įvairių procesų įtaką spektrų formavimuisi bei radiacinio kaskado svarbą. Pažymėtina tai, jog radiacinio kaskado proceso svarba EBIT plazmos spektrų formavimuisi taipogi nėra nagrinėta. Sėkmingai plazmos spektrų interpretacijai būtina atlikti spektro modeliavimą. Norint apskaičiuoti linijų intensyvumus, reikia gauti lygmenų užpildas. Projekte planuojama rasti lygmenų užpildas įvykus radiaciniam kaskadui, kai pradinės užpildos gaunamos taikant vainikinį artinį bei smūginį radiacinį modelį. Plazmos spektrų interpretacija bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su eksperimentuotojų grupėmis iš Vokietijos, JAV ir Kinijos.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-015
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto