Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai

Paramos priemonė
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pradžia: 2012-10-01         Projekto pabaiga: 2015-09-30
Bendra projekto vertė:
152 814,37 €
Projektui skirtas finansavimas:
152 814,37 €
Projektui išmokėta lėšų:
151 454,24 €
Iš jo ES dalis:
152 814,37 €
Iš jo ES dalis:
151 454,24 €

Projektas "Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai.Filmai. Kontekstai" - tai pirmas mėginimas aptarti savitą Lietuvos kino istoriją 1956-1990 metais, jos genezę, institucijų plėtrą, meninių srovių sklaidą ir kontekstą naudojant tarpdisciplininį diskursą ir šiuolaikinės kinotyros tyrimų metodus bei remiantis Lietuvos ir Rusijos archyvine medžiaga. Mokslinis tyrimas kompleksiškai analizuos lietuviškojo kino raidą siejant ją su Lietuvos kultūros ir istorijos procesais, pateiks sintetinį žvilgsnį į kino istoriją Lietuvoje 1956-1990 metais, jos etapus ir chronologiją, padės tiksliau nustatyti Lietuvos sovietinio kino periodizaciją bei sroves, vidinių etapų specifiką, bandys atsakyti, kiek ir kaip Lietuvos kino raidą paveikė europinio kinematografo reiškiniai, kokią įtaką Lietuvos kino meniniam turiniui padarė ideologinė cenzūra. Lietuvos kino istorijos tyrimai, taps novatorišku tyrimu, papildančiu šiuolaikinę Europos kinotyros tradiciją ir praplečiančiu Lietuvos kino kultūros supratimą. Tyrimų rezultatai bus paskelbti sintetinėje studijoje "Lietuvos kinas (1956-1990). Kūrėjai. Filmai. Kontekstai", kurią sudarys iki šiol neskelbti archyviniai dokumentai, gausi vaizdinė medžiaga ir naujų interpretacijų šviesoje pateikta faktografinė medžiaga iš Rusijos bei Lietuvos archyvų. Monografija taps pamatine baze kitiems kino istorijos ir kultūros istorijos tyrinėtojams. Iki šiol nėra Lietuvos kino istoriją apibendrinančio veikalo, tad tyrimai užpildys šią spragą ir leis kinotyrai ir kino teorijos minčiai įsitvirtinti mūsų humanitarinėje kultūroje.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)
Kvietimo numeris:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02
Projekto kodas:VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-019
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto