Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas

Paramos priemonė
VP3-2.1-SAM-10-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras
Projekto pradžia: 2012-02-15         Projekto pabaiga: 2014-06-30
Bendra projekto vertė:
208 050,85 €
Projektui skirtas finansavimas:
208 050,85 €
Projektui išmokėta lėšų:
207 129,59 €
Iš jo ES dalis:
176 843,23 €
Iš jo ES dalis:
176 060,19 €

VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras susiduria su tokiomis problemomis kaip: nepakankamai išvystyta ir efektyvi sveikatos priežiūros infrastruktūra, neadekvati sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Ligoninė šiuo metu turi tik pačią būtiniausią įrangą, reikalingą slaugai ir palaikomajam gydymui, didžioji dalis turimos įrangos yra neefektyvi ir pasenusi, o slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje nėra visos tokioms ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti būtinos įrangos. Ligoninės patalpos prastos būklės, reikalingas kapitalinis remontas. Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai: - atliktas patalpų, skirtų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti, remontas (apie 1471 m2); - įsigyta medicinos įranga, skirta palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms teikti (18 vnt.); - įsigyta medicinos įranga, skirta paliatyviosios pagalbos paslaugoms teikti (4 vnt.). Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas, geresnės kokybės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugomis galės naudotis ne mažiau kaip 210 pacientų per metus.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
Kvietimo numeris:VP3-2.1-SAM-10-V-01
Projekto kodas:VP3-2.1-SAM-10-V-01-108
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Kretingos raj.