Priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" informavimas ir viešinimas

Paramos priemonė
VP2-6.2-FM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
Projekto pradžia: 2007-01-01         Projekto pabaiga: 2013-03-31
Bendra projekto vertė:
28 962 €
Projektui skirtas finansavimas:
28 962 €
Projektui išmokėta lėšų:
28 962 €
Iš jo ES dalis:
28 962 €
Iš jo ES dalis:
28 962 €

Projektas skirtas informuoti apie Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ uždavinio „Pagerinti SVV priėjimą prie finansavimo šaltinių“ priemonę VP2-2.3-ŪM-02-V „Dalinis palūkanų kompensavimas“ ir vykdyti priemonės viešinimo veiklas. Projektas prisidės prie tinkamo Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintų metinių informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimo, tikslinių grupių atstovų informavimo apie apie priemonę "Dalinis palūkanų kompensavimas", pagal priemonę finansuojamus projektus ir jų rezultatus. Projekto tikslinių grupių atstovai: galimi pareiškėjai ir (arba) pareiškėjai, projektų vykdytojai, ekonominiai ir socialiniai partneriai, žiniasklaida, visuomenės grupės pagal UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kompetencijos sritis. Projekto vykdymas prisidės gilinant visuomenės suvokimą apie ES paramos lėšų panaudojimą, jų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Techninė parama ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui
Veiksmų programos prioriteto priemonė::2VP. Informavimas ir viešinimas
Kvietimo numeris:VP2-6.2-FM-01-V-02
Projekto kodas:VP2-6.2-FM-01-V-02-001
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto