Viešojo diskurso nediskriminacijos tema skatinimas Lietuvoje

Paramos priemonė
VP1-1.3-SADM-01-K
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras
Projekto pradžia: 2012-08-20         Projekto pabaiga: 2014-11-18
Bendra projekto vertė:
115 444,86 €
Projektui skirtas finansavimas:
115 444,86 €
Projektui išmokėta lėšų:
115 288,76 €
Iš jo ES dalis:
115 444,86 €
Iš jo ES dalis:
115 288,76 €

Vertingiausias Europos turtas – nepaprasta žmonių įvairovė. Siekiant skatinti visuomenės plėtrą ir užtikrinti ekonomikos konkurencingumą svarbu pasitelkti visų jos narių potencialą. Ne mažiau reikšmingos yra pagarba žmogaus teisėms pagrįstos vertybės, be kurių nuoseklaus įgyvendinimo neįmanoma kurti atviros aplinkos, palankios visuomenės narių kūrybinių galių skleidimuisi. Tačiau tyrimai rodo, jog dėl išankstinių nuostatų žmonės vis dar susiduria su nepagrįstu neigiamu elgesiu ir diskriminacija darbo rinkoje. Diskriminacijos aukomis žmonės tampa dėl įvairių tapatybės aspektų, todėl į žmogaus teisių pažeidimus negalima žiūrėti selektyviai. Diskriminacijos prevencijos klausimus būtina spręsti kompleksiškai, įgalinant pažeidžiamų grupių atstovus ir formuojant vertybines nuostatas bei informuojant sprendimo ar poveikio galią turinčias grupes. Įvertinus tai projekto struktūra grindžiama kompleksišku požiūriu: 1. Veiklos apima visus Lygių galimybių įstatyme nurodytus pagrindus, siekiant parodyti, kad žmonės priklauso įvairioms grupėms, todėl juos veikia kompleksiniai diskriminacijos mechanizmai, kuriuos būtina transformuoti. 2. Veiklos orientuotos tiek į plačiąją visuomenę, tiek į tikslines, diskriminacijos užimtumo srityje prevenciją sustiprinančias poveikio grupes. 3. Parenkant veiklas, jų formatus, metodikas įvertinami skirtingų poveikio grupių savitumai. 4. Veiklos vykdomos nacionaliniu mastu. 5. Taikomi inovatyvūs metodai, įtaigiai perteikiantys naujas žinias, skatinantys kritiškai permąstyti egzistuojančias stereotipus ir praturtinus emocinį, patyriminį bagažą formuoti vertybines nuostatas, užtikrinančias diskriminacijos prevenciją. Tikslinės grupės: 1) sprendimo/poveikio svertus turinčios grupės – NVO, profsąjungų, darbdavių atstovai; 2) įvairių pažeidžiamų grupių atstovai; 3) plačioji visuomenė.

Veiksmų programa:Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
Kvietimo numeris:VP1-1.3-SADM-01-K-01
Projekto kodas:VP1-1.3-SADM-01-K-01-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto