Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas

Paramos priemonė
VP2-5.2-SM-01-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Projekto pradžia: 2010-08-23         Projekto pabaiga: 2014-02-28
Bendra projekto vertė:
27 284 249,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
17 896 616,66 €
Projektui išmokėta lėšų:
16 509 457,3 €
Iš jo ES dalis:
17 896 616,66 €
Iš jo ES dalis:
16 509 457,3 €

Ilgalaikėje (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijoje numatyta plėtoti keleivių ir krovinių pervežimui reikalingą infrastruktūrą, pastatant šiuolaikišką keleivių ir krovinių terminalą Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Įgyvendinus projektą krantinių ilgis sudarys 525,4 m, pirso - 252/287 m, prie pirso bus sumontuotos 2 hidraulinės rampos. Vienu metu bus galima aptarnauti 3 laivus. Šiuo metu Klaipėdos uostas neturi šiuolaikinius reikalavimus atitinkančio keleivių ir krovinių terminalo. Keleiviai ir kroviniai aptarnaujami sename, kariniams tikslams pastatytame terminale su nepritaikyta infrastruktūra, toli nuo miesto centro. Projekto tikslas - įrengti keleivinių ir krovininių keltų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą, siekiant skatinti subalansuotą uosto infrastruktūros vystymą ir sudaryti sąlygas saugiai ir efektyviai transportuoti krovinius bei keleivius. Projektas atitinka: 2007–2013 m. Ekonomikos skatinimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ uždavinį: "Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas"; Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos, patvirtintos LRV 2005-06-23 nutarimu Nr. 692, nuostatas, t.y. didinti tiek Lietuvos, tiek tranzitinių keleivių ir krovinių vežimo vandens transportu galimybes; plėtoti multimodalinį bei intermodalinį transportą, bei strategijos priedo „Kiti projektai“ projektų sąrašą (patvirtintą LR susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 su vėlesniais pakeitimais).

Veiksmų programa:Ekonomikos augimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste
Kvietimo numeris:VP2-5.2-SM-01-V-01
Projekto kodas:VP2-5.2-SM-01-V-01-013
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Klaipėdos miesto