Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse

Paramos priemonė
VP3-2.2-ŠMM-13-V
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Projekto pradžia: 2011-01-06         Projekto pabaiga: 2015-11-15
Bendra projekto vertė:
4 633 920,3 €
Projektui skirtas finansavimas:
4 633 920,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
4 513 383,97 €
Iš jo ES dalis:
3 938 832,25 €
Iš jo ES dalis:
3 836 376,37 €

Šiuo metu Lietuvoje darbuotojų, turinčių profesinį išsilavinimą, paklausa yra didelė. Tai lemia žemų-vidutinių technologijų dominavimas šalies pramonėje ir stabilus profesiniam mokymui imlių sektorių augimas. Žemų ir vidutinių technologijų sektoriaus darbuotojų mokymą stabdo žemas technologijų lygis bei moraliai pasenusi mokymo bazė, žemas mokymo tikslams naudojamų pastatų energetinis efektyvumas, praktinio mokymo stoka ir nepakankama mokymo kokybė. Siekiant įgyvendinti sektorinio praktinio mokymo idėją, Projekto vykdytojas sutaria bendradarbiauti su kitomis profesinio mokymo įstaigomis, kurių dalis mokymų bus vykdoma transporto sektorinio praktinio mokymo centre Bukiškėse. Projektas skirtas transporto sektoriaus praktinio mokymo bazės sukūrimui. Projekto metu bus atlikta pastato (skirto sunkiasvorių transporto priemonių variklių ir kėbulų remonto praktiniam mokymui) (unikalus Nr. 4100-2033-5020), įskaitant privažiavimo kelią ir automobilių stovėjimo aikštelę, ir autodromo (unikalus Nr. 4400-1008-7155) rekonstrukcija, taip pat bus įsigyjamos mokymo paskirties transporto priemonės, įranga ir baldai. Projekto tikslinės grupės: profesinių mokyklų mokiniai, darbo biržos, bedarbiai, aukštųjų mokyklų studentai, pavieniai asmenys, profesijos mokytojai, įmonės, įmonių darbuotojai, įrangos gamintojai bei jų atstovai. Numatoma, kad, įgyvendinus projektą, per 6 mėn. po Projekto pabaigos sukurtame praktinio mokymo centre apmokytų asmenų skaičius sieks ne mažiau kaip 450 Projekto vykdytojo ir Projekto partnerio asmenų bei 100 asmenų iš kitų mokymo įstaigų ir pavienių asmenų.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Kvietimo numeris:VP3-2.2-ŠMM-13-V-03
Projekto kodas:VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-036
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Vilniaus miesto