Bešeimininkių pastatų likvidavimas Rokiškio rajone

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-05-29         Projekto pabaiga: 2014-02-28
Bendra projekto vertė:
178 320,13 €
Projektui skirtas finansavimas:
169 404,11 €
Projektui išmokėta lėšų:
167 822,09 €
Iš jo ES dalis:
169 404,11 €
Iš jo ES dalis:
167 822,09 €

Rokiškio rajone yra daug bešeimininkių, apleistų, netinkamų naudoti ir keliančių pavojų aplinkai, žalojančių kraštovaizdį statinių. 2009 m. rugpjūčio 17 d., 2010 m. lapkričio 29 d. ir 2011 m. rugpjūčio 29 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimais bešeimininkiu turtu buvo pripažinti ir perduoti Rokiškio rajono savivaldybės nuosavybėn 30 įvairiose Rokiškio rajono seniūnijose esančių statinių. Visi šie statiniai Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2011-11-18 sprendimu Nr.TS-15.200 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo" pripažinti netinkamais naudoti dėl funkcinio nusidėvėjimo. Projekto metu numatoma parengti reikalingą techninę dokumentaciją remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir jo įgyvendinamais teisės aktais ir likviduoti 15 bešeimininkių pastatų, esančių Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijoje. Minėti pastatai darko kraštovaizdį, žaloja aplinką, kelia grėsmę gyventojų saugumui bei yra greta turizmo trasų ir lankomų objektų (vizualinės aprėpties zonoje). Projekto tikslas – gerinti aplinkos kokybę ir sutvarkyti kraštovaizdį, likviduojant apleistus statinius ir kitus aplinką žalojančius objektus Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijoje. Projekto tikslas atitinka priemonės tikslą – gerinti aplinkos kokybę - tvarkyti kraštovaizdį ir saugoti požeminį vandenį nuo esamos ir potencialios taršos aplinkai pavojingomis medžiagomis. Projekto metu rajono savivaldybė planuoja nugriauti 15 statinių esančių Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijoje. Minėti pastatai yra greta turizmo trasų ir lankomų objektų. Tiesioginės projekto tikslinės grupės - bešeimininkius pastatus nuosavybės teise valdanti Rokiškio rajono savivaldybė. Netiesioginės: valstybė, Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijos gyventojai, verslininkai, Rokiškio rajono gyventojai, Panevėžio apskrities gyventojai, atvykstantys Lietuvos ir užsienio gyventojai ir turistai, Lietuvos ir užsienio investuotojai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-51
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-51-003
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Rokiškio raj.