"Praeityje užterštų teritorijų sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje II etapas"

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-05-28         Projekto pabaiga: 2013-05-31
Bendra projekto vertė:
27 996,24 €
Projektui skirtas finansavimas:
26 596,43 €
Projektui išmokėta lėšų:
25 867,71 €
Iš jo ES dalis:
26 596,43 €
Iš jo ES dalis:
25 867,71 €

Projektas bus vykdomas Tauragės apskrityje, Pagėgių savivaldybėje ir yra skirtas praeityje užterštų teritorijų sutvarkymui. Jis prisidės prie efektyvesnio vietinio potencialo išnaudojimo skatinant geros aplinkos kokybės išsaugojimą. Projekto tikslas - gerinti aplinkos kokybę sutvarkant kraštovaizdį Pagėgių mieste. Projekto tikslu siekiama sumažinti apleistų pastatų skaičių Pagėgių savivaldybėje. Atsižvelgiant į keliamą projekto tikslą ir siekiant užtikrinti aktualią problemų sprendimą, pagrindinys uždavinys yra : likviduoti apleistą pastatą ir sutvarkyti teritoriją Pagėgių savivaldybėje. Apleisto pastato likvidavimas ir sutvarkyta 100 kvadratinių metrų teritorijos sutvarkymas Pagėgių savivaldybėje prisidėtų prie kraštovaizdžio išsaugojimo, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir ūkio reikmėms. Planuojama likviduoti apleistą pastatą bei sutvarkyti 100 m2 teritorijos. Šiuo metu Pagėgių mieste, Malūno g. yra išlikęs tarybinio ūkio metų apleistas ūkinis pastatas. Šis pastatas yra nenaudojamas, bešeimininkis ir gadina estetinį vaizdą, mažina kraštovaizdžio patrauklumą bei žaloja gamtą. Apleistą pastatą būtina likviduoti, kadangi yra gyvenamasis rajonas, trukdo žmonėms gyventi švariai bei turėti tvarkingą aplinką. Kompleksiškai sutvarkyta teritorija bus paruošta ūkio ar namų valdos paskirčiai. Įgyvendintas projektas prisidės prie priemonės "Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas" tikslų įgyvendinimo.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-71
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-71-007
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Pagėgių