Bešeimininkių pastatų griovimas Jonavos rajono savivaldybėje, I etapas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Jonavos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-12-14         Projekto pabaiga: 2015-04-30
Bendra projekto vertė:
101 904 €
Projektui skirtas finansavimas:
96 808,8 €
Projektui išmokėta lėšų:
96 808,79 €
Iš jo ES dalis:
96 808,8 €
Iš jo ES dalis:
96 808,79 €

Jonavos rajono savivaldybėje gausu apleistų bešeimininkių pastatų, kurie jau nebebus naudojami pagal paskirtį, o jų techninė būklė katastrofiškai blogėja. Neūkiškai naudojami begriūnantys statiniai tapo ryškiais vizualios taršos objektais, dominuojančiais kaimo kraštovaizdyje, dalis jų kelia grėsmę žmonių saugumui, mažina aplinkos kokybę. Projekto įgyvendinimo metu Jonavos rajono savivaldybė planuoja likviduoti bešeimininkius pastatus esančius: 1. Preišiogalėlės kaime: • karvidė apie 300 m3 betono, • buvęs 4 butų gyvenamasis namas apie 270 m3 betono. 2. Upninkų kaime (3 ha ploto teritorija): • karvidės 2x400 vietų, • veršidės 2x200 vietų, • kiaulidės 4x2500 vietų (viso apie 3500 m3 betono). 3. Individualų garažą, Ruklos miestelyje, Piliakalnio g. apie 17 m3 Įgyvendinus projektą bus nugriauti Jonavos rajone esantys bei aplinką žalojantys vizualinės taršos objektai (bešeimininkiai pastatai), o tai prisidės prie žmonių gyvenamosios aplinkos gerinimo bei iš dalies pagerins Jonavos rajono aplinkos kokybę. Įgyvendinus projektą butų pasiekti šie rezultatai: ? įgyvendinti projektai – 1 ? Išvalytos teritorijos ir likviduoti 11 jose esantys aplinką žalojantys objektai.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-21
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-21-011
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Jonavos raj.