Juknėnų bendrabučio, esančio Daugailių seniūnijoje, likvidavimas

Paramos priemonė
VP3-1.4-AM-06-R
Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti
Projekto vykdytojas: Utenos rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2012-08-24         Projekto pabaiga: 2013-03-31
Bendra projekto vertė:
26 337,45 €
Projektui skirtas finansavimas:
25 020,58 €
Projektui išmokėta lėšų:
25 003,81 €
Iš jo ES dalis:
25 020,58 €
Iš jo ES dalis:
25 003,81 €

Probleminis objektas - prieš 2-3 dešimt. statytas 200 kv. m bendrabutis Juknėnų km., Daugailių sen., Utenos raj. - yra praradęs savo tiesiogines funkcijas, buvo apleistas. Fizinė šio pastato degradacija vizualiai teršia Utenos raj. kraštovaizdį, mažina jo patrauklumą, turizmo plėtrą, bei kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Apleistas pastatas yra pačiame kaimo centre, kuriame gyvena 168 gyventojai. Nerealizuoto statinio vietovėje tankiausiai apgyvendinta kaimo teritorija, be to, 100 m atstumu yra autobusų stotelė, biblioteka, kaimo koplytėlė, parduotuvė. Šiai dienai 1 aukšto pastato išlikusios konstrukcijos sudaro 35 %. Siekiant saugoti požeminį vandenį nuo potencialos taršos aplinkai pavojingomis statybinėmis medžiagomis, būtina likviduoti bendrabutį. Tikslas – prisidėti prie gyvenamos aplinkos kokybės gerinimo, tvarkant kraštovaizdį Utenos raj. Numatyta atlikti: likviduoti pastatą, utilizuoti statybines medžiagas, paruošti augalinį dirvožemį ir planiruoti gruntą. Juknėnų kaimas yra greta turizmo trasų ir lankomų Aukštaitijos vietų (prie rajoninės reikšmės kelio Nr. 4909). Pro šį pastatą dažnai vyksta turistai ir ekskursijos į A. ir M. Miškinių literatūrinę sodybą, kuri yra už 1,5 km. Dėl lėšų trūkumo, savivaldybė nepajėgi savo lėšomis pilnai finansuoti šio projekto, todėl pasinaudojusi ES parama, bus pirmasis ir šiai dienai vienintelis likviduojamas pavojingas objektas Utenos regiono lygiu.

Veiksmų programa:Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas::Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė::Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
Kvietimo numeris:VP3-1.4-AM-06-R-91
Projekto kodas:VP3-1.4-AM-06-R-91-005
Projekto įgyvendinimo apskritis:
Projekto įgyvendinimo savivaldybė:Utenos raj.